צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 106 | 'אגרת מגיד מיצרי"ם' – מכתב הצלה מחכמי ורבני אספהן
אינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, חפצי יודאיקה, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ואוסף מכתבים אל סר משה מונטיפיורי מעזבונו של הרב אברהם שישא - לונדון - עמלת רוכש 22%
שלישי, מרץ 6, 2018 - 19:00

94 . 'אגרת מגיד מיצרי"ם' – מכתב הצלה מחכמי ורבני אספהן

אגרת מאת חכמי ורבני אספהאן לבא לעזרתם עקב המצב הקשה בו הם נתונים ובקשה אל השר משה מונטיפיורי להשתדל לפני המלך נאצריון (הוא: נאסר א-דין שאה קג'אר) השליט הפרסי להצילם מחרפת רעב. אצפהון (אספהן), תרל"ג [1873].

מפרט: [1] עמ', נייר כחול, 21X27 ס"מ. חתומים שבעה אישים, ארבעה מתוכם חתימות מסולסלות ושלשה בתוספת חותם אישי.

רקע: במכתב מתואר מצבם המזעזע של יהודי העיר הסובלים חרפת רעב, בטלים ממלאכה וקורסים תחת עול המסים המעיק, רבים כבר מתו ונותרו רק כאלף חמש מאות משפחות אשר חייהם תלויים מנגד. בהמשך המכתב הם מבקשים ממונטיפיורי שישיג עבורם מכתב מהמלך שעתיד לבקר בפעם הראשונה באנגליה, ומאחר ומגלגלים זכות על ידי זכאי, תהא זאת זכותו של מצוות פדיון שבויים והבאת רווח והצלה ליהודים בהשגת מכתב זה מאת המלך. אכן המלך נאסר א-דין היה השליט הפרסי הראשון שביקר באירופה ובביקור זה הוא נפגש עם מונטיפיורי.

מאפיינים מיוחדים: מכתב היסטורי מרגש ונדיר באופן מיוחד המתאר בפרוטרוט את מצבם של היהודים. דוקומנט היסטורי יקר ערך לתולדותיהם וסבלותיהם של יהודי איראן.

מצב: מצב טוב, מעט קמטים.

הערכה

$1,000 - $1,500
המכירה הסתיימה.
$750
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב תנחומים וברכות מאת האדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלזא.

הערות בכתב יד מרן רבי אברהם ישעיה קרליץ בעל ה'חזון איש' על 'סדר הפרשת תרומות ומעשרות

רשימת רבני מראקיש ונכבדי העדה שיצאו לקבל "פני הקדש אור ישראל וקדושו

מגדל בשמים - כסף חתום N  [נירנברג, אך למעשה הנאו] וחותמות כסף נוספות. 

מכתב מהרה"ק רבי אהרן טברסקי האדמו"ר מטשרנוביל לחתנו האדמו"ר רבי דוד משה מטשרטקוב .