צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | אוסף גדול [23] של מכתבים מרבנים וחוקרים שנשלחו לרבי זאב וולף חיות. שנות התר"כ
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

24 . אוסף גדול [23] של מכתבים מרבנים וחוקרים שנשלחו לרבי זאב וולף חיות. שנות התר"כ

רבי זאב וולף חיות, צעיר בניו של הגאון רבי צבי הירש חיות [תר"ה-תרס"א], היה תלמיד חכם גדול וחוקר דגול. פרסם מאמרים על תולדות הראשונים בכתבי עת שונים.

בין הכותבים: רבי שמואל יוסף פין - סופר וחוקר עברי מאנשי קהילת ווילנא (בין המכתבים התכתבות על דברים שמצויים בארכיון רש"י פין), רבי יוסף ברויאר מלובלין, צבי הירש קצנלנבוגן - מנהל בית ספר בווילנא, אליעזר ליפמאן זילבערמאן - עורך כתב העת 'המגיד' והוצאת 'מקיצי נרדמים', רבי משה אריה ליב הרמלין - למדן, סופר ועורך, חיבר את ספר 'החולץ', נגד אחד ממשכילי גליציה.

במכתבים מדווחים על הדפסת ספרים, כתיבת מאמרים ומחקרים בנושאים שונים, וכן דיונים הלכתיים ותלמודיים שונים.

גדלים שונים. כללית מצב בינוני-טוב.

הערכה

$1,000 - $2,000
Auction is inactive.
$500

פריטים נוספים ממכירה זו

ביאורים על אגדות חז"ל במסכת סנהדרין וב

אגדות החורבן המסופרות במסכת גיטין בתרגום ליידיש - דייטש עם מילות מפתח בלשון הקדש.