צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited - מס' 103 | אוסף הזמנות נישואין - משפחות גדולי הדור, אדמורי"ם, ורבנים חשובים
ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות
רביעי, נובמבר 29, 2017 - 17:00

496 . אוסף הזמנות נישואין - משפחות גדולי הדור, אדמורי"ם, ורבנים חשובים

אוסף חשוב של כ 160 הזמנות נישואין ממשפחות גדולי ישראל, אדמור"ים, ורבנים חשובים. מרבית ההזמנות משנות ה 40 וה 50, חלקן משנות ה 80.

בין ההזמנות המופיעות נציין הזמנה לחתונת רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל [רבה המנוח של רמת השרון, בנישואיו לבת דודו שולמית בתו של הרב מרדכי שמואל קרול רבה של כפר חסידים בשנת תשי"א], הזמנה לחתונת רבי ברוך דב פוברסקי [לימים ראש ישיבת פוניבז'] עם בת הרב ישראל חיים קפלן [תמוז תשי"ד],הזמנה לחתונת בתו של רבי יעקב ישראל קניבסקי [הסטייפלר] עם הרב שלמה ברמן [אב תשי"ב], הזמנה לחתונת בת הגרי"ש אלישיב [שרה רחל] עם רבי ישראל יוסף ישראלזון [אלול תשט"ו], הזמנה לחתונת בתו של רבי שלמה זלמן אויערבאך [בילא רחל] עם רבי זלמן נחמיה גולדברג [אלול תשי"ד, לימים מגדולי הפוסקים], הזמנה לחתונת נכדת המגיד ממעזריטש עם רבי יצחק מאיר הכהן- נכד הרב אלימלך גורדון בכסליו תשל"ח, הזמנה לחתונת בנו של רבי מאיר קרליץ [אחיו של החזון איש]- רבי שמריהו יוסף נסים קרליץ [ממייסדי וראשי כולל חזון איש בבני ברק - כסליו תשי"א], ברכה לחתן וכלה בכתב ידו וחתימתו של הרב יונה מרצבך מראשי ישיבת 'קול תורה' ועוד.

כמו"כ מופיעות עשרות הזמנות חתונה ממשפחות רבנים וראשי ישיבות חשובות וידועות ביניהן: זילברשטיין, רוטנברג, לנדא, מרקוביץ, ברנד, סופר, פראנק, ארלנגר, פרידמן, דיסקין, שכטר, אריאלי, קרליץ, סלנט, פרידלנדר ואחרים. 

ההזמנות כמעט כולן נשלחו למשפחת קרלבך מבני ברק לדורותיה. מופיעות מספר הזמנות בר מצוה. גדלים ומצבים שונים, בחלק מההזמנות כתמי זמן, בחלקן צדה האחד של ההזמנה חסר [בדרך כלל הצד המיועד לכתובת ודרכי הגעה].

מצב כללי טוב. 

 

הערכה

$300 - $400
המכירה הסתיימה.
$150
$312
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

אוסף ובו 35 כרטיסי ברכות 'שנה טובה' מרביתם מצולמים [real photo], מולי"ם, מקומות, וזמנ

ארבעה ספרים מדפוסי ירושלים תרנ"א - תרע"ג [1891-1913] הקדשות וחתימות מחברים.

* תצלום הראי"ה קוק [העתק מוקדם] בגודל פספורט 9x7 ס"מ.

שלשים דרשות לשבתות מיוחדות, חגים וזמני שמחה.

מכתב בחתימת ראש ממשלת ישראל לשעבר יצחק שמיר [1915-2012] אל מבקרת המדינה ושופטת בית המ

אוסף ובו כ- 125 גלויות בנושאים יהודיים - שנים: 1900-1930. הוצאות שונות.