צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited - מס' 105 | אוסף חשוב של מכתבי רבנים
ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים
רביעי, פברואר 21, 2018 - 17:00

488 . אוסף חשוב של מכתבי רבנים

אוסף חשוב של [20] מכתבי רבנים. 

ביניהם נציין: מכתב בכתב ידו של רבי משה טיקוצ'יסנקי תשי"ד [מכתב מרגש בו מבטא הרב את 'המית האהבה והשמחה של לב דודכם המסור...'];תעודת הצטיינות מישיבת 'תפארת ציון' מתאריך א' ניסן תש"ב חתומה בחתימות ר' אברהם יצחק גרשונוביץ' ורבי יעקב שנידמן ['התלמיד נפתלי טפלי... עמד על המבחן... בבחינה הכללית שהתקיימה בהשתתפות הגאונים ר' ירוחם ורהפטוג ור' י. י. קנייבסקי שליט"א בראשות מרן בעל החזון איש שליט"א.] ;מכתב מעניין בלימוד מאת רבי מנחם כהנא [נכתב ע"ג אגרת אויר] בו הוא מונה את מספר הפעמים שמופיעים בברייתות ביטויים בנושאים שונים: 'סימנים דאוריתא', 'נעשה כצווח על ביתו שנפל', 'שעה אחת סמוך לגניבתה' ועוד];מכתב בחתימת רבי יצחק ויכטפוגל ורבי מאיר הורביץ; שני מכתבים בכתב ידו וחתימתו של רבי אביגדור נבנצל - בשניהם תשובות קצרות בהלכה [בדיני נידה, ממונות ועוד באחד התשובות כותב 'איני יודע', 'השכחה מצויה' וכו']; מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי מאיר צבי ברגמן בענין אישי ['אבקשכם להיות רגועים, אני סולח ומוחל אין כאן קפידא ח"ו']; מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי בעריש זאלץ [תשי"ב - תשובה בדיני ממונות];מכתב בכתב ידו וחתימתו של המשגיח רבי חיים ואלקין - מענה לכמה שאלות בנושאים שונים [גדר השביתה ביום השבת 'שלא תשבות רק לקחת מנוחה יום חופש אלא תעשה את זה לשם ה'' ועוד]; תעודת סמיכה בחתימת רבי יצחק וכטפויגעל - תש"י; מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי רפאל קוק; מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי נסים טולדנו; מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב משה צבי נריה בזמן שהותו במירון בעניינים שונים; מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי שלום הלוי אייזען; ועוד. 

גדלים ומצבים שונים, מצב כללי טוב מאד. האוסף נתון בקלסר.

הערכה

$300 - $600
המכירה הסתיימה.
$100
$168
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

שני מכתבים תקיפים בחתימת גולדה מאיר, ראשית שנות ה 50.

דוד הראל, ירושלים. שמן על בד, חתום.

מקבץ [10] ליטוגרפיות של העיר ירושלים, המאה ה 19.

מנשה קדישמן [1932-2015], ליטוגרפיה חתומה וממוספרת: 93/190.

'יהודי! תזכור את אחיך שנמלט ממחנה ההסגר ואשר תעה בלב הים ללא מקלט!

דער אידישער לופט באלאן - מגדל הפורח באויר, דברי מוסר מאת רבי נח חיים בן משה לוין, ורש