צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited - מס' 103 | אוסף ספרים בדפוסי ירושלים - הקדשות וחתימות מחברים
ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות
רביעי, נובמבר 29, 2017 - 17:00

345 . אוסף ספרים בדפוסי ירושלים - הקדשות וחתימות מחברים

ארבעה ספרים מדפוסי ירושלים תרנ"א - תרע"ג [1891-1913] הקדשות וחתימות מחברים.

* פתח אליהו ח"א. דרשות בעניינים שונים: מעלת נדרים, גמילות חסדים, צדקה, דפוס, ייסורין, תשובה, הספד, צדיק, חשוך בנים, קבורת ארץ ישראל ועוד. ירושלים, תרנ"ו [1896]. מהדורה ראשונה. עם הסכמות גדולי הרבנים בטבריה, והסכמת רבי רפאל אבן צור. בעמ' שאחרי השער הקדשה חתומה בכתב יד המחבר לרבי משה מוצייאנו. הגאון רבי אליהו ילוז (תר"ך-תרפ"ט), ראב"ד טבריה ומחכמיה המפורסמים. נולד במרוקו, עלה לטבריה עם אביו בשנת תרל"ד, נתמנה לחבר בית הדין וכעבור מספר שנים לראב"ד. חיבר ספרים רבים, מחיבוריו נתפרסם גם שו"ת "יש מאין". [4], לב, לה-קלט דף. 

* סוכת שלום על מסכת בבא קמא מאת רבי שלום מזרחי עדני, ירושלם תרנ"א [1891] דפוס זכרון שלמה. בעמ' שאחרי השער הקדשה חתומה בכת יד המחבר רבי שלום מזרחי עדני וחותמתו האישית. כריכת קרטון מחוזקת, ללא שדרה.

* מקוה מים ח"ב.דרשות שדרש הגאון המקובל רבי אהרן עזריאל מח"ס שו"ת כפי אהרן וראש ישיבת המקובלים בית אל במועדים ובטקסים שונים בירושלים, ירושלים, תרע"ב [1912]- מהדורה ראשונה. דפוס עזריאל נכד הרב המחבר. בעמ' הראשון הקדשה כפי הנראה מנכדו. [2] קכה דף.

* ספר עזרא. דרושים מאת רבי עזרא הכהן טראב, ירושלם תרע"ג [1913] דפוס לעווי ושותפיו. רשום בעלים בעמ' השער - יתכן בכתב יד המחבר. ללא כריכה [הושלמה בכריכת נייר].

גדלים ומצבים שונים, מצב כללי בינוני - טוב.

הערכה

$300 - $400
המכירה הסתיימה.
$150
לא נמכר
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

מחזור חזנים - כמנהג אשכנז, זולצבאך תקי"ח 1758- פורמט גדול: 31 ס"מ.

קלסר ובו עשרות פרטי נייר של חסידות גור בשנות התש"ל [שנות ה 70].

8 קמעות כתובות בכתב יד על קלף / נייר.

עלון חטיבה אשר יצא לאור לרגל סיום וסיכום מבצע קדש, מרץ 1957.

'חשק שלמה' פירוש על ירושלמי- יבמות, מאת שלמה יהודא פרידלנדר- מזייף הירושלמי על קדשים.

* שפת ילדים - ספר למוד לקריאה ולכתיבה Illustrated Hebrew Teacher, מאת רבי חיים פנחס ב