צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited - מס' 103 | אוסף ספרים בדפוסי ירושלים - הקדשות וחתימות מחברים
ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות
רביעי, נובמבר 29, 2017 - 17:00

345 . אוסף ספרים בדפוסי ירושלים - הקדשות וחתימות מחברים

ארבעה ספרים מדפוסי ירושלים תרנ"א - תרע"ג [1891-1913] הקדשות וחתימות מחברים.

* פתח אליהו ח"א. דרשות בעניינים שונים: מעלת נדרים, גמילות חסדים, צדקה, דפוס, ייסורין, תשובה, הספד, צדיק, חשוך בנים, קבורת ארץ ישראל ועוד. ירושלים, תרנ"ו [1896]. מהדורה ראשונה. עם הסכמות גדולי הרבנים בטבריה, והסכמת רבי רפאל אבן צור. בעמ' שאחרי השער הקדשה חתומה בכתב יד המחבר לרבי משה מוצייאנו. הגאון רבי אליהו ילוז (תר"ך-תרפ"ט), ראב"ד טבריה ומחכמיה המפורסמים. נולד במרוקו, עלה לטבריה עם אביו בשנת תרל"ד, נתמנה לחבר בית הדין וכעבור מספר שנים לראב"ד. חיבר ספרים רבים, מחיבוריו נתפרסם גם שו"ת "יש מאין". [4], לב, לה-קלט דף. 

* סוכת שלום על מסכת בבא קמא מאת רבי שלום מזרחי עדני, ירושלם תרנ"א [1891] דפוס זכרון שלמה. בעמ' שאחרי השער הקדשה חתומה בכת יד המחבר רבי שלום מזרחי עדני וחותמתו האישית. כריכת קרטון מחוזקת, ללא שדרה.

* מקוה מים ח"ב.דרשות שדרש הגאון המקובל רבי אהרן עזריאל מח"ס שו"ת כפי אהרן וראש ישיבת המקובלים בית אל במועדים ובטקסים שונים בירושלים, ירושלים, תרע"ב [1912]- מהדורה ראשונה. דפוס עזריאל נכד הרב המחבר. בעמ' הראשון הקדשה כפי הנראה מנכדו. [2] קכה דף.

* ספר עזרא. דרושים מאת רבי עזרא הכהן טראב, ירושלם תרע"ג [1913] דפוס לעווי ושותפיו. רשום בעלים בעמ' השער - יתכן בכתב יד המחבר. ללא כריכה [הושלמה בכריכת נייר].

גדלים ומצבים שונים, מצב כללי בינוני - טוב.

הערכה

$300 - $400
המכירה הסתיימה.
$150
לא נמכר
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

 הגדה לא מסורתית. הדפסת סטנסיל עם איורים.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון הרב שלמה יוסף זוין.

אשלי רברבי שלחן ערוך יורה דעה חלק שני. זיטומיר תרכ"ו 1866.

* מועצת הרבנים במרוקו - האסיפה השנתית השלישית תש"י [1950]. חוברת המסכמת את מ

כבוד חכמים - ליקוטים מדברי רבי יהודה ליב מק"ק פינסק [פוחוביצר].

מחזור חזנים בפורמט גדול לראש השנה חלק ראשון כמנהג פיהם, פולין ומעהרן, ווין בדפוס אנטא