צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited - מס' 103 | אמרי בינה - שנחאי תש"ו / תורת חיים שנחאי - תש"ז
ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות
רביעי, נובמבר 29, 2017 - 17:00

283 . אמרי בינה - שנחאי תש"ו / תורת חיים שנחאי - תש"ז

שלשה ספרי חסידות חב"ד שהודפסו בשנחאי.

* אמרי בינה מאת האדמו"ר ר' דב בער שניאורוסון- האדמו"ר האמצעי- חב"ד. פרקי קבלה אודות אחדות ה' ועניינים עמוקים במצוות קריאת שמע. שנגהאי (שנחאי), הוצאת "אוצר החסידים"- מחלקת קה"ת [קרני הוד תורה]. תש"ו 1946. נדפס ונכרך עם ספר "פירוש המילות" מהדורא בתרא מאת ר' דב בער שניאורוסן, שנחאי תש"ו. בסוף הספר מופיעה השלמה ל'דרוש אחרון' אשר אבדה בהדפסת ורשה והופיעה במהדורה שלפנינו. מצב טוב.

* תורת חיים- דרושי האדמו"ר ר' דב בער שניאורסון - האדמו"ר האמצעי- חב"ד. דרושים לספר שמות. שנחאי תש"ז 1947, מהדורה ראשונה. דפוס צילום מכת"י המעתיק ר' שמואל סופר. 669 דף. מעט קרעים בשדרה. קמטים בכריכה. מצב טוב.

 

הערכה

$200 - $400
המכירה הסתיימה.
$120
$180
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

אוסף דפים בכתב יד המאות ה 18-19, מרביתם מהמאה ה 19.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי אברהם אלימלך פערלאוו מקרלין. 

מקבץ [8] פרסומים נדירים של החייל העברי וצה"ל.

אוסף חשוב של כ 160 הזמנות נישואין ממשפחות גדולי ישראל, אדמור"ים, ורבנים חשובים.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי דוב בורשטיין אב"ד באטאשן [רומניה] מתוארך: יום ה' בלק תש"