צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 102 | ביאורים על תהלים ודרשות כתב יד. מרוקו המאה ה 18
ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ארץ ישראל וציונות, אמריקנה,יודאיקה ופרופ' אלברט אינשטיין
שלישי, אוקטובר 24, 2017 - 17:30

392 . ביאורים על תהלים ודרשות כתב יד. מרוקו המאה ה 18

פנקס קטן ובו ביאורים על התורה ותהלים, ביאורי מאמרי חז"ל ודרוש להספד, מאת רב מובהק מחכמי מארוקו שלא נודע שמו.

מפרט: [60] עמ'. 14X9 ס"מ. ללא התחלה וסוף. כתב יד רבני ספרדי מסודר.  

מאפיינים ייחודיים: בעמוד כד (לפי עמודי כתב היד) נרשם בגליון שאת זה שמע הכותב מידי"ן... חמודי נטע נאמן... דוד הכהן... שקיים בעצמו הוי גולה למקום תורה, שנת חלק"ת מחוקק לפ"ק [1778], ומכאן אתה למד על זמן כתיבתו שהוא לפני השנה הזאת. בכתב היד נזכרים שמותיהם של כמה חכמים שהובא משמם ביאורים, בחלקם נזכר שמם במפורש כמו רבי יצחק אצאייאג, חכם ששם משפחתו דבדובי, וחלקם בראשי תיבות כמו בעמ' ט, החכם השלם הותיק כה"ר ד"ס (אולי ממשפחת סירירו).

מצב: בינוני. נקבי עש, מעט קרעים. כריכה חדשה.

הערכה

$600 - $800
המכירה הסתיימה.
$300
$576
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

ביאור מילים בזוהר וכעין פירוש קצר, מאת רבי יששכר בר בן משה פתחיה מק

פירוש חזון נחום על משניות סדר טהרות מאת רבי אליעזר נחום.

הלכות שחיטות ובדיקות מאת מהר"י וויל, עם אהל ישראל מאת רבי ישראל מקו

שאלות ותשובות וחידושים על מסכת זבחים, מאת רבי מאיר אייזנשטאט. אמשטרדם, תע"ה [1715].

חדושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם מאת רבנו חיים הלוי זצוקללה"ה סאלאווי