צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 102 | ביאורים על תהלים ודרשות כתב יד. מרוקו המאה ה 18
ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ארץ ישראל וציונות, אמריקנה,יודאיקה ופרופ' אלברט אינשטיין
שלישי, אוקטובר 24, 2017 - 17:30

392 . ביאורים על תהלים ודרשות כתב יד. מרוקו המאה ה 18

פנקס קטן ובו ביאורים על התורה ותהלים, ביאורי מאמרי חז"ל ודרוש להספד, מאת רב מובהק מחכמי מארוקו שלא נודע שמו.

מפרט: [60] עמ'. 14X9 ס"מ. ללא התחלה וסוף. כתב יד רבני ספרדי מסודר.  

מאפיינים ייחודיים: בעמוד כד (לפי עמודי כתב היד) נרשם בגליון שאת זה שמע הכותב מידי"ן... חמודי נטע נאמן... דוד הכהן... שקיים בעצמו הוי גולה למקום תורה, שנת חלק"ת מחוקק לפ"ק [1778], ומכאן אתה למד על זמן כתיבתו שהוא לפני השנה הזאת. בכתב היד נזכרים שמותיהם של כמה חכמים שהובא משמם ביאורים, בחלקם נזכר שמם במפורש כמו רבי יצחק אצאייאג, חכם ששם משפחתו דבדובי, וחלקם בראשי תיבות כמו בעמ' ט, החכם השלם הותיק כה"ר ד"ס (אולי ממשפחת סירירו).

מצב: בינוני. נקבי עש, מעט קרעים. כריכה חדשה.

הערכה

$600 - $800
המכירה הסתיימה.
$300
$576
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

מלחמת גור אריה, [38] שאלות ותשובות בהלכות אורח חיים ויורה דעה, מאת רבי מאיר אריה.

קונטרס עמק ברכה, לבאר עניני החרם יסודו וכחו ומשפטו, ומשפט מי שהכח בידם להשתמש בו, ותנ

מכתב מרבי צבי הירש אופנהיים, לבירור שאלה בהלכות טרפות אל רבן של כל בני הגולה ה'חתם סו

כתב יד של רבי שמואל יעקב ברמסון שממנו נדפסו הספרים 'שמשא דשמואל' ח"א וח"ב ו'זמר לשלש

קול יעקב, [זכותנו על הכותל המערבי]: Unser Recht auf die Klagemauer, מאת הרב ד"ר אברהם

הגדה של פסח. הערות ותרגום ליידיש. עם עשרות תחריטי עץ מקוריים.