צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited - מס' 107 | 'בפחד חרדתי נוכח המצב לגורלה של הישיבה' - שני מכתבים מאת ראש ישיבת מיר רבי אליעזר יהודה פינקל
ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים - עמלת רוכש 22%
שלישי, מאי 8, 2018 - 17:00

471 . 'בפחד חרדתי נוכח המצב לגורלה של הישיבה' - שני מכתבים מאת ראש ישיבת מיר רבי אליעזר יהודה פינקל

* מכתב בחתימת רבי אליעזר יהודה פינקל מיום ט' תמוז תשי"ט. המכתב נכתב ל'ידי"נ הרב הגדול מוהר"ז רייכמן' - רבי זלמן רייכמן מניו יורק בשעה שמצבה החמרי של הישיבה היה קשה מאד. במכתב מביע הגאון חשש כבד לגורלה של הישיבה 'ויודע היטב את המצב והתאבקותנו הטרגית עד היכן היא מגעת זה זמן ארוך, ומזה יוכל גם לדון ולראות מראש את התוצאה שחלילה וחלילה יכולה להיות מרה, ומי ישורנו!... גורלה של הישיבה היא כזאת, שאין בדרך הטבע כמו יתר מוסדות התורה והחסד לה הדרך למצוא מקור קיומה, ורק עלינו להמשיך להסתמך על נס בתוך נס...מורעד ביותר עומד אני מול מצבנו החמור, בפחד חרדתי נוכח המצב לגורלה של הישיבה, כי לא אדע במה להחזיק מעמד גם בהווה, כי יש לזכור ולא לשכוח לרגע כי על הישיבה מוטלת אחריות כלפי יותר מ 150 משפחות לומדיה ביניהם האברכים גדולי התורה הצעירים התלויים לתמיכה החדשית הניתנת להם, ומאין!?...'.

* מכתב בחתימת רבי אליעזר יהודה פינקל מיום י"ח אלול תשכ"א לנגיד רייכמן מניו יורק אודות מצבה של הישיבה: '...המצוקה המתגברת בארצנו הקדושה קשה מנשוא עם האחריות להחזקתם של המרובים הלומדים, ועיני צופיות לרחמי שמים במהרה.'

הרב אליעזר יהודה פינקל [תרל"ז-תשכ"ה] ראש ישיבת מיר בעיירה מיר ומייסדה מחדש בארץ ישראל, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.

שני המכתבים על דפים רשמיים של ישיבת מיר עם תמונה בנין הישיבה. 28x22 ס"מ. מצב טוב.

הערכה

$200 - $400
המכירה הסתיימה.
$100
$915
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

חיי עולם - דרושים על ספרי בראשית ושמות מאת רבי רפאל משה בולה, קושטא, תקי"ב [1752].

מגדל בשמים מרשים, חתום [84] רוסיה, 1863 [שתי חתימות- טוהר הכסף והשנה].

תעודת בית"ר אנטורפן, סניף בלגיה תרצ"ז 1936/7.

תצלום גדול של זוג [כפי הנראה בעל ואשה] בטלאי צהוב בחזית חולצתם.

קופסה לפינקס - כסף חרוט [לא חתום], מגן דוד זהב. פרס, המאה ה 19.

10 חוברות ופרסומים מוקדמים בנושא חזנות עם תוי נגינה למנגינות מסורתיות ולקטעי תפילה וה