צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 085 | דברי תורה בכתב יד קדשו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש
ספרים עתיקים, כתבי יד, מפות, ספרי מסעות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית
רביעי, יולי 9, 2014 - 00:00

384 . דברי תורה בכתב יד קדשו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש

מאמר תורני בגרמנית כתוב בעצם כתב יד קדשו של מנהיג יהדות אשכנז הגאון רבי שמשון רפאל הירש אב"ד פרנקפורט.
[2] דפים גדולים. 33*22 ס"מ. נייר דק. אוטגראף. בכל עמ' נכתב טור אחד כדי שבטור שלצדו יהיה מקום להוסיף דברים כפי שנוסף בדפים אלו.
הגאון רבי שמשון רפאל הירש – מדמויות ההוד של רבני אשכנז, וממעצבי דרכה, עמד בראש המערכה נגד משכילי גרמניה, ונלחם בהם בעוז וגבורה, אחד הכלים שעמדו בראש המערכה שלו היה הקולמוס אותו לא הניח מידו ובכוחו פעל רבות ונצורות להשיב לב אבות על בנים.
שמור בכריכת עור מפוארת. סימני קיפול. קרעים זעירים ללא חסרון. מצב טוב-טוב מאוד.

הערכה

$1,800 - $1,500
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

* קטע מתוך פירוש הרמב"ם במקור הערבי על המשנה. מסכת דמאי סוף פרק ג ותחילת פרק ד.

הליכות עולם. כתב עת חדשותי-מדיני בעריכת יוסף כהן צדק. למברג, תרכ"ו [1866].

תשובות הרד"ך = רבי דוד בן חיים הכהן, שאלוניקי, תקס"ג [1803].

* מגיני ארץ. שלחן ערוך אורח חיים. חלק א' (עד סי' תכ"ט) עם כל הנושאי כלים.

אוסף תעודות ומסמכים בלועזית באישורם של רבני הונגריה מהשנים תרכ"ב-תרל"ד [1862-1874].

פירוש הרלב"ג לאיוב ופירוש רש"י לאסתר עם תרגום לטיני. פריס, 1623.