צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 085 | דברי תורה בכתב יד קדשו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש
ספרים עתיקים, כתבי יד, מפות, ספרי מסעות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית
רביעי, יולי 9, 2014 - 00:00

384 . דברי תורה בכתב יד קדשו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש

מאמר תורני בגרמנית כתוב בעצם כתב יד קדשו של מנהיג יהדות אשכנז הגאון רבי שמשון רפאל הירש אב"ד פרנקפורט.
[2] דפים גדולים. 33*22 ס"מ. נייר דק. אוטגראף. בכל עמ' נכתב טור אחד כדי שבטור שלצדו יהיה מקום להוסיף דברים כפי שנוסף בדפים אלו.
הגאון רבי שמשון רפאל הירש – מדמויות ההוד של רבני אשכנז, וממעצבי דרכה, עמד בראש המערכה נגד משכילי גרמניה, ונלחם בהם בעוז וגבורה, אחד הכלים שעמדו בראש המערכה שלו היה הקולמוס אותו לא הניח מידו ובכוחו פעל רבות ונצורות להשיב לב אבות על בנים.
שמור בכריכת עור מפוארת. סימני קיפול. קרעים זעירים ללא חסרון. מצב טוב-טוב מאוד.

הערכה

$1,800 - $1,500
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

שריון ופשיטה: בטאון חטיבה 8. גיליון ב.

כח מעשיו הגיד לעמו וספר בן מכבד אב. דרשות ולקוטים מאת המקובל רבי מסעוד אלחדאד. ירושלים.

שו"ת הרד"ם. שאלות ותשובות מאת הגאון רבי דוד מאיר פעדיר אב"ד סווירז.

חמשה חומשי תורה תקון סופרים עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י, פירוש 'דבק טוב' מגלות והפטרות.

ספר תהלים ומשלי עם תרגום אשכנז. מתוך נביאים וכתובים 'המגיד'.

הגדה של פסח עם תרגום לאנגלית. ניו יורק, הוצאת Hebrew Book Company 1931 [תרצ"א].