צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 094 | דברי תורה בכתב יד קדשו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש
ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית
שלישי, יולי 19, 2016 - 17:30

335 . דברי תורה בכתב יד קדשו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש

מאמר תורני בגרמנית כתוב בעצם כתב יד קדשו של מנהיג יהדות אשכנז הגאון רבי שמשון רפאל הירש אב"ד פרנקפורט.
[2] עמ' גדולים. 33 ס"מ. אוטגראף. גרמנית בשילוב מילים בעברית. בצדי כל עמ' הוספות בכתב ידו.  
הגאון רבי שמשון רפאל הירש – מדמויות ההוד של רבני אשכנז, וממעצבי דרכה, עמד בראש המערכה נגד משכילי גרמניה, ונלחם בהם בעוז וגבורה, אחד הכלים שעמדו בראש המערכה שלו היה הקולמוס אותו לא הניח מידו ובכוחו פעל רבות ונצורות להשיב לב אבות על בנים. 
קרעים בשולי הנייר עם פגיעה בטקסט וחסרון של אותיות בודדות. מצב בינוני-טוב.

הערכה

$1,200 - $1,300
המכירה הסתיימה.
$1,000
לא נמכר
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

מחזיק לסיגריות. כסף חתום (גרמניה, ראשית המאה) שהיה שייך להאדמו"ר מראדזין, רבי אברהם ישכר אלגלרד

קונטרס בכתב יד מגדול בעלי המסורה בדורות האחרונים, רבי שלום שכנא יעלין אביו של הגאון בעל "יפה עי

6 חוברות של הספדים ודרשות של מנהיגי היהדות האורתודוקסית בגרמניה, ממשפחתו וחוגו של הרש"ר הירש, ג

"צורת רבינו הגדול קדוש ישראל מרן ישראל האגער זי"ע ועכ"י.

* דברי חיים. על התורה ומועדים וחידושים על מסכת בבא מציעא לרבי חיים מצאנז.

השלוחות. בטאון מס' 5 של הפלוגה העברית מס 1. לביקורת נמלים וקוי תחבורה, כוחות פרס ועירק.