צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | דף מפנקס התשובות של רבי עקיבא איגר, עם חתימת יד קדשו
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

63 . דף מפנקס התשובות של רבי עקיבא איגר, עם חתימת יד קדשו

דף גדול מפנקס התשובות של הגאון הקדוש רבינו עקיבא איגר זצ"ל, עם חתימת יד קדשו (כנראה כתוב בעצם כתב יד קדשו של בנו ממלא מקומו הגאון רבי שלמה איגר, אב"ד פוזנא). 

מפרט: [1] דף נייר. 37X22 ס"מ. נייר ירקרק. כתוב משני צדיו.

רקע: כידוע רבי עקיבא איגר נתן הוראות מפורטות אודות עריכת התשובות והדפסתן, ביניהם בענין התארים בראשי התשובות, תיקונים והשמטות.

מאפיינים ייחודיים: בתשובות הנמצאות כאן, נעשו שינוייים בתואר הנמען על פי הוראותיו להשמיט התוארים וכו'. בסוף התשובה ישנה חתימה: "עקיבא" בכתב יד מרובע. ונראה שאלו כתיבות וחתימות יד קדשו של הגרע"א זצ"ל. ובהם אישר את הגשת התשובות לדפוס, וכתב באותיות מרובעות כדי שיודפס באותיות מרובעות. (ראה חומר מודפס עם חתימות דומות.)

תוכן: ישנם כאן שלשה קטעים. שתי תשובות שנדפסו בשו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימנים יד-טו, וקטע אחד חידושים במסכת עירובין שנדפס בספר דרוש וחידוש.
התשובות נשלחו לרבי ישראל ליפשיץ בעל תפארת ישראל על המשניות. בתשובה הראשונה דחה רבי עקיבא איגר בתקיפות הוראת בעל תפארת ישראל לעשות עירובי חצרות שלא בפת. בעל תפארת ישראל השיב לו על כך בפתיחה למסכת עירובין.

האמור לעיל היה למראה עיניו של הרה"צ רבי שמואל איינשטיין זצ"ל בעל כתב וחותם ועוד, שהיה כידוע בקי ומומחה בכתבי יד של רע"א ואישר כל האמור. 

מצב: טוב.

הערכה

$12,000 - $15,000
המכירה הסתיימה.
$8,000
$12,000
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

תפילה לשוחט וסיכום הלכות שחיטה ובדיקה, בכתב יד מצוייר, מרבי עקיבא ב

חיבור גדול העוסק כולו בקבלה מעשית ומגיה. תימן, המאה ה 18.

טס מפואר לספר תורה, כסף חתום. וינה, 1867-1872.

מכתב מאת רבי מרדכי רוקח מבילוגרייא. [תש"ה-תש"י בערך].

מגילת אסתר מיניאטורית, מאויירת בעבודת אמן עם נרתיק כסף מיוחד.