צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited - מס' 103 | דפים בכתב יד משיחות האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור. תשל"ד 1974
ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות
רביעי, נובמבר 29, 2017 - 17:00

455 . דפים בכתב יד משיחות האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור. תשל"ד 1974

דפים בכתב יד משיחות האדמו"ר מגור ה"בית ישראל". תורות שאמר בסעודה פר' 'בהעלתך'- י"ח סיון תשל"ד 1974.

דברי תורה שנשמעו מפי האדמו"ר כתובים בידי תלמידו. בין הדברים מספר האדמו"ר אודות תלמיד הבעש"ט הר"ר בער [או הר"ר אלימלך], שסיים תפילתו בזריזות לאחר שיצאו התלמידים כיון שהיו חלושי כוח, והתפלאו התלמידים מדוע לא האריך כדרכו, והסברו עמו כי כל הכוח שיש לו בעבודת ה' הוא מכח התלמידים וכשהם אינם אף כוחו נחלש, על פי זה הסביר את הפסוק 'עמדו ואשמעה מה יצוה ד' לכם', דברים בשם האדמו"ר מקוצק בענין 'יגעת ולא מצאת אל תאמן', פשט במדרש 'אהרון קרוב ומשה זר', דברים בשם השפת אמת בליקוטים, וכן דברים בשמו כי חינוך וגידול הבנים אפילו במחיר שלא יוכל לפרנסם עדיף, דברים בשם ר' מאיר יחיאל מאוסטרובצא שכל התנהגות העולם היא ירושה מאדם הראשון, ועוד עניינים.

רבי ישראל אלתר [תרנ"ה-תשל"ז] האדמו"ר החמישי לבית גור, אשר כונה על שם ספרו ה"בית ישראל". בשנת תש"ח, לאחר פטירת אביו, מונה לאדמורו"ת. ריכז סביבו את חסידי גור שהתגוררו בארץ ישראל מלפני מלחמת העולם, ואת ניצולי השואה. שמש גם בתפקיד של יו"ר מועצת גדולי התורה.

כתב רהוט וקרי היטב.

[4] דפי נייר כתובים מצדם האחד. חורי תיוק.

מצב טוב מאד.

הערכה

$200 - $300
המכירה הסתיימה.
$120
לא נמכר
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

ביאור על דברי רש"י בפירושו למסכת ברכות, מאת רבי יהודא בן רבי בנימין

אחד עשר כרכים ממהדורת שלחן ערוך שהודפסה באמשטרדם בשנות הת"ק.

* אוצר מאמרי חז"ל. קונקורדנציא למאמרים פתגמים ובטוים בהלכה ובאגדה מן ש"ס בבל