צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | דרשות רבי אהרן הדיין מפיורדא, [פיורדא], שנות ה 80 של המאה ה 18
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

93 . דרשות רבי אהרן הדיין מפיורדא, [פיורדא], שנות ה 80 של המאה ה 18

ספר דרשות בכתב יד מאת רבי אהרן פיורדא, בכתב יד המחבר. [פיורדא, היא פירט שעל יד נירנברג], שנות ה 80 של המאה ה 18.

מפרט: [קלז] דף, נייר. 16x19 ס"מ. אוטגרף. בדף הפרוזץ חותמת "אהרן פיורדא", וחתימות בעלים רבות ובהם הרב יוסף הכהן שוורץ [1875-1944. עורך "וילקט יוסף" מגרוייסוורדיין] הכותב: "זה הפנקס בחד"ת חיבר הרב מו"ה אהרן בה"ר רפאל ז"ל הדיין מק"ק פיורדא".

מאפיינים מיוחדים: כתב היד פותח בכותרת "התנצלות" ומתחתיו פיוט עם אקרוסטיכון "אהרן פיורדא". אח"כ מובאות [70] דרשות על התורה והמועדים, על סוגיות הש"ס, לסיום מסכת, למילה ולנישואין. בסוף כתב היד הוסיף המחבר מפתח לדרשות שהובאו בו. בדף קטז [ב] מובא הספד שכתב רבי אהרן על רבי צבי הירש יאנוב [רבי צבי חריף] ראש ישיבה ואב"ד פיורדא, שנפטר בי"א בכסלו תקמ"ו [1785].
למיטב ידיעתנו חיבור זה טרם נדפס.

רקע: רבי אהרן ב"ר רפאל מפיורדא (-תק"ס 1800), דיין בפיורדא. נמנה על בית דינו של רבי משולם זלמן כהן, בעל "בגדי כהונה", יחד עם שאר דייני הקהילה, רבי יוסף הלוי פרנקל-גוסדורף, רבי אשר עלזאס ורבי יעקב ב"ר זליג מרצבך, אשר תמכו בהוצאת ספרי הדקדוק של רבי משה הכים הכהן הוייכהיימר, שהיה דיין ומרביץ תורה בפיורדא. תקופתו היתה תקופת הפריחה של פיורדא ומאות רבות של תלמידים למדו בישיבתה הגדולה והמפורסמת.
אודות רבי צבי הירש יאנוב ראה בספר הישיבה הרמה בפיורדא, חלק ב, עמ' 263-303. וראה שם בהערה 212 את רשימת ההספדים שנאמרו ונכתבו עליו.

מצב: מצב טוב-טוב מאוד. מעט כתמים, חלק קטן מהכתב דהוי. 

הערכה

$3,000 - $4,000
המכירה הסתיימה.
$1,500
$4,560
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

טס מפואר לספר תורה, כסף חתום. וינה, 1867-1872.

הגדה של פסח בנוסח לא מסורתי – נוסח קיבוצי. [תש"י 1950 בערך?].

מכתב מרבי שלמה איגר לרבי אליהו גוטמכר מגריידיץ. פוזנא.

מנורת חנוכה עשויה כסף חתום. ברלין, 1804-1815. 

מכתב המלצה לר' מסעוד מילול, בחתימתו של הבבא מאיר, בנו של הבבא סאלי.

אוסף גדול המונה כ 35 קמיעות מכסף.