צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | האשכול. חוברת נדירה עם החזון של מהמהר"ם שפירא. פיוטרקוב, תרפ"ה [1925]
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

133 . האשכול. חוברת נדירה עם החזון של מהמהר"ם שפירא. פיוטרקוב, תרפ"ה [1925]

האשכול: יכיל חי"ת של לומדי הדף היומי במס' פסחים, חוברת א' שנה א. חוברת נדירה עם פניה מהמהר"ם שפירא. פיוטרקוב, תרפ"ה [1925].

מפרט: חוברת "האשכול" בעריכת רבי שמשון פוגלמן, תלמיד רבי מאיר שפירא. טו עמ', נייר. 28 ס"מ. 

מאפיינים מיוחדים: חוברת נדירה שיצאה בהוצאה מצומצמת ונדירה, לא נמצאת בספריה הלאומית, ואינה רשומה במפעל הביבליוגרפיה של הספר העברי. בסופה מכתב של רבי מאיר שפירא "אל חברי לדעה לומדי דף הימי". לאחר שהוא מתאר את הצלחת מפעל הדף היומי אשר "סולל לו מסילות לאט לאט ועוד מעט וחדר ללבות כל החרדים לדבר ה' בכל המדינות", עובר הרב לתאר את הישיבה העולמית שעתידה לקום בלובלין, על שם חכמי לובלין, המהרש"ל, המהרש"א ומהר"ם. הרב שפירא פורס את חזונו להקים ישיבה שתהיה מרכז תורה ויראה לכל היהדות החרדית, בלי הבדלים מפלגתיים. "הישיבה הזאת יש לה התיחשות קרובה עם לימוד דף היומי כי סדר הלימודים יהי' באופן זה ללמוד יום יום הדף עם כל הראשונים והטוש"ע השייכים לו", הציבור החרדי נקרא לתרום להקמת הישיבה ולביסוסה בסיום כל מסכת בסדר הדף היומי, מספר גרושים כמספר הדפים במסכת זו. הרב שפירא מסיים את פנייתו בקריאה: "ראו עתה כי בידכם נתון עתידו של מרכז התורה ועל נקלה לכם להוציאו לפעולת ידים. החותם בלב מלא געגועים לאהבת תוה"ק ולומדיה, הק' מאיר שפירא האב"ד ור"מ דפ"ק פיעטרקוב".

רבי מאיר שפירא מלובלין (תרמ"ז-תרצ"ד 1933-1887), מהרבנים החשובים ביותר בפולין שהיה גם חבר ה'סיים' הפולני, מיייסד ישיבת חכמי לובלין ומחולל הדף היומי.

מצב: מצב בינוני. השדרה התפרקה והדפים מנותקים.

הערכה

$400 - $500
המכירה הסתיימה.
$200
$317
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

ספר תהלים וספר איכה, The Hebrew Text of the Psalmes and Lamentation

לקוטי אמרים מאת האדמו"ר רבי שניאור זלמן [מליובאוויטש], ועתה הוגה הי

נגד עלילות הבל מן אויב שקר אשר יצא לקרב...

קובץ חידושי תורה בעצם כתב ידו של הגאון הצדיק הנשגב רבי מרדכי בנעט,

חיבור גדול בכתב יד המכיל עשרות דרושים על דרך הקבלה. סוריה?

לבוש התכלת והחור. פראג , תס"א [1701].