צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | הגדה של פסח, חסידית, נדירה! יפה נוף. לעמברג, [תקס"ח] 1808
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

46 . הגדה של פסח, חסידית, נדירה! יפה נוף. לעמברג, [תקס"ח] 1808

סדר הגדה של פסח, עם פירוש יפה נוף מאת רבי חיים גבריאל בלוך, בנו של בעל הגנזי יוסף, עם ביאורים לדברי אביו רבי יוסף בלוך. לעמברג, בדפוס H. Grosmann, [תקס"ח] 1808.

מפרט: [22] דף, 21 ס"מ. סטפנסקי, חסידות 159. יערי 362. אוצר ההגדות 517.

רקע: הגדה חסידית קדומה. המחבר רבי חיים גבריאל בלוך היה בנו של רבי יוסף בלוך שהיה מבני חבורתו של המגיד ממזריטש ומחבר הספר החסידי הנודע 'גנזי יוסף' שקיבל הסכמות נלהבות מגדולי החסידות, את הספר הוציא לאור בנו רבי חיים גבריאל. רבי חיים גבריאל [תקי"ד-תקפ"ד בערך] היה רבה של קוניב [ליד רובנה, כיום אוקראינה] ובהגדה הוא מביא מספרו של אביו ומבאר ומרחיב בדברים. מצאצאיו שושלת האדמו"רים לבית נדבורנא.

מאפיינים יחודים: הגדה נדירה. חותמת בעלים בשער: הרב מנחם מנדל כהנא מהומנא, סלובקיה. רבי מנחם מנדל כהנא האדמו"ר מספינקא-כהנא, היה נכד ה'אמרי יוסף' ובנו של האדמו"ר רבי נחמן מספינקא, נשא לאשה את בת האדמו"ר רבי אברהם מקרסטיר, בנו של רבי ישעיה שטיינר האדמו"ר הנודע מקרסטיר. הוא כיהן כאדמו"ר בהומנא, נהרג בשואה, ושניים מבניו כיהנו כאדמו"רים בארץ ישראל.

מצב: טוב. כתמי זמן. כריכת עור חדשה. 

הערכה

$3,000 - $4,000
המכירה הסתיימה.
$2,500
לא נמכר
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

תוספתא סדר טהרות עם פירוש מאת רבי אליה

מנורת נר תמיד לבית כנסת. כסף חתום. איטליה, 1740 בערך.

כתב יד רבי אברהם בן הגר"א ובו ביאור "לך ה' הממלכה כו' כל צבא השמים משתחוים", ול"את שם

חמישים לוחות שנה רצופים שנדפסו בוילנא - הוראדנא, בין השנים תק"ע-תר"