צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | "הוא הוא היחיד שליט"א" – מכתבו ההיסטורי של מרן הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל ראש ישיבת פונוביז' בעניין הנהגת הדור המסורה בידי מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

42 . "הוא הוא היחיד שליט"א" – מכתבו ההיסטורי של מרן הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל ראש ישיבת פונוביז' בעניין הנהגת הדור המסורה בידי מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

תשובת רבי מיכל יהודה ליפקוביץ ראש ישיבת פונוביז' בעניין היות הרב שטיינמן שליט"א גדול הדור שדעתו דעת תורה המכריעה בין מחלוקות הרבנים. תשנ"ז [1996].

מפרט: [1] עמ', נייר שורות. 15x19 ס"מ.

רקע: בחדש תמוז תשנ"ו [1996] בעת שהתרופף מצב בריאותו של ראש הישיבה הרב שך זצ"ל, נפל על כתפי הגראי"ל שטיינמן עול הנהגת הציבור החרדי.
באותה תקופה קיבל מרן הגאון הצדיק רבי יחיאל מיכל לפקוביץ זצ"ל מכתב לא שגרתי, בה נשאל "כידוע עד היום עוררו שיש לנו דעת תורה אחת וכל מה שיאמר הרב שך שליט"א היא דעת תורה ואסור לזוז ממנה ורק בכוחו להכריע נגד האחרים והנה עכשיו בעת האחרונה החלו לומר שעכשיו נתמנה לגדול שבדור מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ודעתו היא שמכריע, ועליו נאמר ועשתי ככל אשר יורוך וכאן שואל השואל שיש לו בזה מבוכה גדולה, מי קובע מינוי זה של גדול הדור ואיך נקבע מי גדול הדור והרי יש עוד רבנים גדולים בירושלים וכו'.
על כך עונה לו הרב לפקוביץ זצ"ל תשובה ברורה וחד משמעית שעצם זה שיש עוד רבנים, אך הציבור נגרר אחריו:

"ואומר הוא הוא היחיד שליט"א. ומתקיים בו כל הבורח [מן הכבוד הכבוד רודף אחריו] ואין בזה שום שאלה וספק שכל כוונתו היא לשם שמים למלא רצונו יתברך שמו".

מעניין שבשנת תשע"ב פירסם רבי חיים קנייבסקי שליט"א מכתב תמיכה בפעולות הגראי"ל והשתמש כמעט באותו מטבע לשון עליו "הנה הנהגת הדור מסורה כיום למרן גאון ישראל הגראי"ל שטיינמן שליט"א אשר כל מעשיו לשם שמים".

מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ (תרע"ד-תשע"א) ראש ישיבת פונוביז' לצעירים חבר מועצת גדולי התורה וממנהיגי הציבור הליטאי, כאשר הוקמה דגל התורה צירפו הרב שך למועצת גדולי התורה. היה תקיף בדעותיו בנושאי חינוך וישיבות ולחם בעוז נגד עמדות הממשלה בנושאי התערבות בתכני הלימודים וגיוס בני ישיבות.
כאן משמיע הגרמ"י דעתו ברמה שמרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א הוא הוא היחיד הראוי לתפוס את מקומו של הרב שך בהנהגת הציבור ומעיד מתוך היכרות רבת שנים של כהונתם המשותפת בראשות ישיבת פונוביז' כי כל מעשיו לשם שמים. 

מצב: סימני קיפול. מצב טוב מאוד.

הערכה

$5,000 - $10,000
המכירה הסתיימה.
$2,000
$5,520
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

העתק מכתב מאת פרופ' אלברט איינשטיין לפרופ' מקס בורן, פרינסטון, ניו

חידושים על מסכתות שבת וברכות מאת רבי יעקב גינצבורג. פראג, תקע"ד.

מכתב מהאדמו"ר רבי מרדכי טברסקי מרחמסטריווקא. כ-תר"מ.

מכתב ארוך בכתב יד קדשו של רבי שמשון רפאל הירש, נשלח כתשובה לרבי רבי

מכתב בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי [אלחנן] חנה הלברשטאם מקולוטשיץ, רישא תרצ"ח.