צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | הזמנה בכתב יד מהאדמו"ר הראשון מוויזניץ בעל ה'צמח צדיק' לנישואי בנו בעל ה'אמרי ברוך'
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

263 . הזמנה בכתב יד מהאדמו"ר הראשון מוויזניץ בעל ה'צמח צדיק' לנישואי בנו בעל ה'אמרי ברוך'

מכתב הזמנה מאת האדמו"ר הראשון לבית וויזניץ רבי מנחם מנדל מוויזניץ לנישואי בנו רבי ברוך, לימים ממשיך דרכו כאדמו"ר מוויזניץ, כתיבת סופר, וחתימת יד קדשו: "הק' מנחם מענדיל בהרב הצדיק זצללה"ה" [וויזניץ, תרכ"ג].

ההזמנה נשלחה לרבני המופלג הנגיד והחסיד ר' משה ווקס מסעריד, האדמו"ר כותב על נישואי בנו מ' ברוך, עם בת רבי משה אריה שפירא מסלאוויטא (נכד רבי משה שפירא מסלאוויטא), והוא מבקש ממנו להשתתף בשמחה.

מסופר שכשהאדמו"ר רבי חיים מאיר בעל ה'אמרי חיים' מוויזינץ ביקר בצפת נגש אליו יהודי והראה לו הזמנה כזו. לקח האדמו"ר את המכתב ונשקו בחיבה, כשהוא מתייפח בבכי (מצורף הסיפור).

האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר [תק"ץ- תרמ"ה 1830-1884] היה בנו של האדמו"ר רבי חיים מקוסוב בעל 'תורת חיים'. היה חתנו של רבי ישראל מרוז'ין. בגיל 24 עבר לוויזניץ והיה האדמו"ר הראשון מוויזניץ. בנו רבי ברוך כיהן אחריו כאדמו"ר בוויזניץ, ודברי תורתו נדפסו בספר אמרי ברוך.

[1] דף, דיו על נייר. 13X17 ס"מ. בנוסף פיסת נייר עם שם ומען של מקבל ההזמנה. מצב טוב. כתמי זמן. חתימת ידי האדמו"ר (מעט דהויה).

הערכה

$15,000 - $20,000
המכירה הסתיימה.
$8,000
לא נמכר
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

שלשה מכתבים מאת הגאון והמקובל רבי אהרן שלמה מהריל, שנשלחו לרבי צבי הירש פרב

מכתב המלצה בכתב ידו וחתימתו של רבי יוסף שלום אלישיב, תשמ"ב [1982].