צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | הזמנה לבר מצווה של הבחור משה סופר, כיום האדמו"ר מערלוי. ירושלים, תש"כ [1960]
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

264 . הזמנה לבר מצווה של הבחור משה סופר, כיום האדמו"ר מערלוי. ירושלים, תש"כ [1960]

להזמנה המודפסת נוספה בקשה מיוחדת בכתב ידו של האדמו"ר מערלוי, רבי יוחנן סופר, בעל ה'אמרי סופר', ובה הוא מזמין את המלמד של חתן בר המצווה, בנו בכורו, ואת כל בני כיתתו. האדמו"ר מוסיף שבחים על חינוך בנו "ושמתאמץ בכל כחו לחנך בני משה על דרכי התורה ויראה ודרך ארץ".

האדמו"ר גם הזמין את בני הכיתה של חתן השמחה, ומציין שלצורך כך יעמיד לרשותם "שתי מכוניות או כפי הצורך כדי למעט בביטול תורה".

[2] עמודים מקופלים. 14X22 ס"מ. כ 16 שורות נוספו בכתב יד קדשו של האדמו"ר וחתימתו. כתמי זמן. מצב כללי טוב-טוב מאוד.

הערכה

$300 - $400
המכירה הסתיימה.
$200
$488
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

במכתב פונה בעל ה'חזון איש' לחברי פאג"י [פועלי אגודת ישראל] אודות אפשרות הלו

* מסכת בבא בתרא, עם פירוש רש"י ותוספות, ורבינו אשר ופירוש המשניות להרמב"ם.

כרתי ופלתי, על שלחן ערוך יורה, מאת רבי יהונתן אייבשיץ.

מסמך היסטורי מרתק, מבן גוריון ליעקב רוזנטל בנוגע לעיתונות, תקשורת, ועיתון הארץ.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי יוסף אנקונה, לקהילת סינגליה.