צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | הלכות 'שחיטה ובדיקה' בכתב יד מצוייר. ק"ק באנאוויטץ, [תקצ"ה 1835]
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

98 . הלכות 'שחיטה ובדיקה' בכתב יד מצוייר. ק"ק באנאוויטץ, [תקצ"ה 1835]

תפילה לשוחט וסיכום הלכות שחיטה ובדיקה, בכתב יד מצוייר, מרבי עקיבא ב"ר זעליג, מק"ק באנאוויטש, [תקצ"ה 1835].

מפרט: [1] דף גדול, נייר. 44x56 ס"מ. כתב היד נכתב באותיות סת"ם בצבעי שחור ואדום. בתוספות האיורים ישנם צבעים נוספים.

מאפיינים מיוחדים: לפנינו כתב יד יחודי הנותן כלים מעשיים ומועילים לשוחט ובודק:
סיכום של הלכות בדיקה וטריפה, תפילה לפני מלאכת השחיטה, אפשרות לחזרה ולשינון על ההלכות, מקורן וטעמם, תוך שימוש בעזרים חזותיים מצוירים וצבעוניים.
כתב היד נחתם במילים: "אני הצעיר (עקיבא ב"ר זעליג?) מק"ק באנאוויטץ עשיתי את הריאה הנוכח בעיר מצער במצור ובמצוק [בשנ]ת כה הגיע מזה טובה להשוחטים לפ"ק [=תקצ"ה, 1835]".
לפנינו עדות מרהיבה לכך שלמרות שהיתה זו "עת צרה ליעקב", גם בתנאים הקשים הללו יש מי שהמשיך, במסירות נפש, להגות בהלכות וליצור כלים לשינון ההלכות וטעמיהם. היות וישנם שינויים בהלכות המובאות כאן מהנוסח בשולחן ערוך, נראה כי אין מדובר בהעתקה בלבד אלא בהלכות ותפילות שהיו אצורות בזכרונו של הכותב. 

תוכן: כתב היד פותח בתפלה לשוחט לפני השחיטה: "אנא השם יוצר הכל, תפארתך על השמים ועל הארץ כבודך, תנצל נפשי היום מן השעות הרעות, ותגער בשטן לבל ישטינני, ואל יעכב ש[ום חט]א ועוון את המצוה עשה זאת שצונו הקב"ה לשחוט ולתקן את שרשי' במקום עליון בכל פרטי' וכונותי', ולתקן כל תרי"ג מצות התלויות במצות עשה זאת... לעורר אהבת דודים. אמן סלה".
אחר כך מובאים הלכות שחיטה תחת הכותרת: "אמר ר"י א"ש [רב יהודה אמר שמואל] כל טבח שאין גמר הלכות שחיטה אסור לאכול משחיטתו, שנא' וצא השדה וצודה לי צידה, ה' יתירה לומר שהשחט יהי' בקי בה' דברים משפה ולחוץ, ואילו הן הלכות שהי'... דרסה... חלדה... גרמה... עיקור... כל החמישה הן הלכות הן הלכה למשה מסי' [מסיני]". כל אחד מהלכות אלו מבואר בפני עצמו בתוך מעגל, ומתחתיו מבואר טעם האיסור. הלכות אלו הובאו (בנוסח שונה) בשולחן ערוך יורה דעה כ"ג-כ"ד. בשורת המעגלים, בצידי הדף, מובא מימין הטעם ששוחטים מן הצוואר דווקא, ומשמאל דיני שמוטה.
לאחר מכן מופיעה הכותרת: "וכ[י]צד בדיקתו, תוקף אגודל על שיפוי כובע, ואז הסימני' בולטין ל[פניו] ויכול לראות אם נשחט עכ"פ רוב ויבדק אחר שמוטה אם חזרו הסימנין למקומם אחר השחיטה, אז השחיטה נעשה כראוי, וא"ל [ואם לאו] ודאי קודם השחיטה נשמטה ונטרפה, ונ"מ [ונפקא מינא] לענין חלב ובצים שלהם שמותרין". הלכה דומה (בנוסח שונה) הובא ברמ"א יו"ד כה,א.
מתחת לכותרת בשני צדי הדף מובאים "הלכות תרתי לריעות'[א]" ובו 14 סימנים בעניין בדיקת הריאה ודיניהם. כן מובא מתחת לכותרת עניין מצות כיסוי הדם - המבואר בשו"ע יו"ד סימן כ"ח. וכן מובא שרטוט של קנה, ריאות, חצר הכבד ומרה, כשמסביבם ובתוכם משולבות הלכות טריפה: מקור האיסור, דיני מראות כשרות וטריפות, פרטי טריפה באונות, בריאות ובחצר הכבד, דיני מציאת בועה וסיכה, מורסה ועוד. הלכות אלו מובאות בשו"ע יו"ד סימן כ"ט ואילך.
בתחתית הדף מובאים רמזים מהתורה על מראות טריפות וכשרות - והדגמת המראות בצבע, וכללים בבדיקה פנימית של מראה הריאה.
בשורה התחתונה מוזכר הכותב ומקומו.

מצב: בינוני. הדף עבר שיקום וחיזוק אמנותי היות ונשמר מקופל במשך זמן רב. כתמי זמן. קרעים קלים עם חסרון טקסט בעיקר בפינה ימנית תחתונה. 

הערכה

$6,000 - $7,000
המכירה הסתיימה.
$4,500
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

כתב יד, "ספר גורלות מהחכם אבן עזרא". קובא [כיום אזרבייג'ן], תרכ"ב 1862.

תורה נביאים וכתובים. מיניאטורה. פריז, בדפוס רוברטו’ סטפנו’ . ש"ד-ש"ו [1543-1546].

זרע קודש על התורה והמועדים, מרבי נפתלי צבי הורוויץ מרופשיץ.

מגן אברהם. חסידות על התורה והמועדים, מאת האדמו"ר רבי אברהם מטריסק.