צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | הפלאה שבערכין. חותמת האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורא
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

239 . הפלאה שבערכין. חותמת האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורא

ביאור הערוך הנקרא הפלאה שבערכין, מאת רבי ישעיהו ברלין, חלק שני. וינה, 1859. חותמת האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורא.

מפרט: ללא הדפים בגרמנית וללא ההוספות משד"ל. הספרים בספריית האדמו"ר מסדיגורא היו לרוב במצב טוב מאד, ובוודאי לא חסרים. כנראה שהאדמו"ר תלש את הדפים בגרמנית ואת הדפים עם דבריו של שד"ל מחמת היותו מקורב להשכלה.

מאפיינים מיוחדים: בשער חותמות רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורא, וחותמת קנין כספי. האדמו"ר רבי מנחם נחום דב מסדיגורא [תר"ג-תרמ"ג] היה בעל ספריה גדולה, והוא החתים את הספרים לפי מקורם. בספר שלפנינו חתם 'קנין כספי' שמשמעותו שהוא קנה את הספר ללמוד בו.

מצב: טוב מאוד למעט קרע משוקם בדף השער ללא חסרון.

הערכה

$300 - $400
המכירה הסתיימה.
$200
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

שער גן עדן, שערים בקבלה מאת המקובל רבי יעקב קאפיל ממעזריטש.

קטעים מ'טור - יורה דעה. אישאר, רמ"ז 1487. אינקונבולה

ספר שאלות ותשובות בכתב יד. אוטוגרף הרב יבי"ן. על חלק אורח חיים.

חסידות על סדר פרשיות התורה, מאת האדמו"ר רבי מאיר הורוויץ מדזיקוב.

"...המועמד היטלר אמר זאת, האסיר הפוליטי היטלר כתב זאת, העם הגרמני קר