צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | זרע יעקב על תהלים. הורדנא, תקמ"ח [1788] מספרי הגר"א הראשונים. מהדורה ראשונה
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

56 . זרע יעקב על תהלים. הורדנא, תקמ"ח [1788] מספרי הגר"א הראשונים. מהדורה ראשונה

פירוש על כל ספר תהלים מאת רבי יעקב הכהן, אב"ד וויסטיניץ בגליל הורודנא, נין ונכד להמקובל האלוקי רבי יעקב כהנא ראפשוויר, אב"ד דמדינת עלזוס. הורודנא תקמ"ח [1788].

מפרט: [2], קפ דף. 19 ס"מ. מהדורה ראשונה. וינוגרד הורדנא 1, אוצר ספרי הגר"א מס' 1286.

חתימת בעלים לא מפוענחת. 

רקע: ספר התהלים נדפס במרכז הדף, ומסביבו הפירוש. המחבר מביא בספר זה פירוש מהגר"א בחיי חיותו, וכך כתב בדף נג עמודה ב ויתכן עוד על פי מה ששמעתי וכמדומה לי בשם הגאון החסיד מווילנא...

מאפיינים ייחודיים: נדיר באופן יוצא מן הכלל. הביבליוגרף הנודע, הבקי הנפלא בדפוס העברי במזרח אירופה ר' חיים ליברמן כתב שספר נדיר זה הוא הספר העברי הראשון שנדפס במדינת ליטא, עיין ח, ליברמן, בספר היובל לאלכסנדר מארכס (נ"י תש"ג) עמ' 17.

מצב: טוב. שיקום אמנותי בשולי השער והדף שאחריו ללא פגיעה בטקסט. בדפים בודדים קרעים קטנים בפינת הדף התחתונה בשוליים הלבנים. כריכת עור מהודרת. 

 

 

הערכה

$3,000 - $3,500
המכירה הסתיימה.
$2,000
$2,400
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

חידושים על מסכתות שבת וברכות מאת רבי יעקב גינצבורג. פראג, תקע"ד.

ספר הזכרון והקבלה, סוד ה' בכתב יד, מאת רבי דוד דלידא אב"ד אמסטרדם, ואחריו תיעוד של בע

לוח הכולל לכל ימי עולם ללמד בני יהודה מצות חשבון תקופות ומולדות, ערוך ומלוקט מכמה ספר

עיקרי תשובות וטענות רבי עמרם בלוי לרבני העדה החרדית בירושלים, שאסרו

שלחן ערוך חושן משפט עם מאירת עינים (סמ"ע). קראקא, תל"ב [1672].

מכתב בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי [אלחנן] חנה הלברשטאם מקולוטשיץ, רישא תרצ"ח.