צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | זרע יעקב על תהלים. הורדנא, תקמ"ח [1788] מספרי הגר"א הראשונים. מהדורה ראשונה
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

56 . זרע יעקב על תהלים. הורדנא, תקמ"ח [1788] מספרי הגר"א הראשונים. מהדורה ראשונה

פירוש על כל ספר תהלים מאת רבי יעקב הכהן, אב"ד וויסטיניץ בגליל הורודנא, נין ונכד להמקובל האלוקי רבי יעקב כהנא ראפשוויר, אב"ד דמדינת עלזוס. הורודנא תקמ"ח [1788].

מפרט: [2], קפ דף. 19 ס"מ. מהדורה ראשונה. וינוגרד הורדנא 1, אוצר ספרי הגר"א מס' 1286.

חתימת בעלים לא מפוענחת. 

רקע: ספר התהלים נדפס במרכז הדף, ומסביבו הפירוש. המחבר מביא בספר זה פירוש מהגר"א בחיי חיותו, וכך כתב בדף נג עמודה ב ויתכן עוד על פי מה ששמעתי וכמדומה לי בשם הגאון החסיד מווילנא...

מאפיינים ייחודיים: נדיר באופן יוצא מן הכלל. הביבליוגרף הנודע, הבקי הנפלא בדפוס העברי במזרח אירופה ר' חיים ליברמן כתב שספר נדיר זה הוא הספר העברי הראשון שנדפס במדינת ליטא, עיין ח, ליברמן, בספר היובל לאלכסנדר מארכס (נ"י תש"ג) עמ' 17.

מצב: טוב. שיקום אמנותי בשולי השער והדף שאחריו ללא פגיעה בטקסט. בדפים בודדים קרעים קטנים בפינת הדף התחתונה בשוליים הלבנים. כריכת עור מהודרת. 

 

 

הערכה

$3,000 - $3,500
המכירה הסתיימה.
$2,000
$2,400
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

כרך תקנות מפואר של קהלת האשכנזים באשכנז שהיה בשימוש אצל אחד מגבאי הצדקה בקהילה. כולל

סדר הגדה של פסח, עם פירוש יפה נוף מאת רבי חיים גבריאל בלוך, בנו של

קובץ תחינות שנתייסדו על ידי אשה צדיקה שלא גילתה את שמה.

מאמר תורני בגרמנית כתוב בעצם כתב יד קדשו של מנהיג יהדות אשכנז הגאון רבי שמשון רפאל הי

שקל כסף מהשנה השנייה למלחמת היהודים ברומאים, עם כיתוב עברי קדום.

מכתב ארוך בכתב יד קדשו של רבי שמשון רפאל הירש, נשלח כתשובה לרבי רבי