צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | זרע קודש. רבי נפתלי מרופשיץ. שני חלקים, למברג תרכ"ח. מהדורה ראשונה
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

50 . זרע קודש. רבי נפתלי מרופשיץ. שני חלקים, למברג תרכ"ח. מהדורה ראשונה

זרע קודש על התורה והמועדים, מרבי נפתלי צבי הורוויץ מרופשיץ. לעמברג, תרכ"ח, 1868. שני חלקים. מהדורה ראשונה. 

מפרט: חלק א: על חמשה חומשי תורה. [2], ק[כד] דף. חלק ב: דרושים על החדשים והמועדים ועל הגדה של פסח. [1], קך דף.

22 ס"מ. סטפנסקי חסידות 208.

מאפיינים ייחודיים: מהדורה ראשונה של ספרו הנודע של אחד מגדולי החסידות לדורותיה.

תוכן: הסכמה מעניינת במיוחד של רבי חיים הלברשטאם מצאנז, שהיה תלמיד המחבר בחסידות. הוא כותב שבעבר חשב שכיון והוא יודע שהמחבר הקדוש לא הסכים בחיי חיותו שידפיסו את תורתו, לכן לא כדאי להדפיס כלל את הספר. אולם אחר כך חשב שכפי שרבי חיים ויטאל מנע להדפיס את כתביו, ובהם מה שקיבל מהאר"י, ולמרות זאת צדיקי הדור עשו הרבה תחבולות כדי להדפיס הכתבים, כך ראוי להדפיס את כתבי המחבר שלפנינו. המביאים לדפוס מציינים שאת שם הספר 'זרע קודש' נתן האדמו"ר מצאנז. עם הסכמה מאת רבי יוסף שאול נתנזון שכותב על המחבר 'הרב הקדוש מופת הדור'.

רקע: רבי נפתלי צבי הורוויץ נולד בחג השבועות תק"כ, יום פטירתו של הבעל שם טוב. למד אצל סבו רבי יצחק מהמבורג, ואצל רבי משולם איגרא בטיסמניץ. התקרב מצעירותו לחסידות, והיה תלמיד מובהק לרבי אלימלך מליז'ענסק. למד אצל החוזה מלובלין, המגיד מקוז'ניץ ורבי מנחם מנדל מרימנוב, ונסע לאדמו"רים רבים. בהמלצת רבי מנדל מרימנוב מונה לכהן ברבנות רופשיץ בה כיהן שנים רבות, ועל שמה נודע לדורות לאחר מכן כיהן בלינסק (מקום רבנותו של אביו), סטריז'וב וסאנוק. לאחר פטירתם של רבותיו בשנת תקע"ה החל לכהן כאדמו"ר. היה מגדולי אדמו"רי גליציה ונחשב לאחד מגדולי תלמידיו של החוזה מלובלין. התפרסם גם בפקחותו ובאמרותיו השנונות. נפטר בלנצוט בשנת תקפ"ז ושם נקבר, צאצאיו כיהנו כאדמו"רים לבית רופשיץ.
כמה ספרים נכתבו אודותיו, ספר אהל נפתלי שנדפס לראשונה בשנת תרע"א ואחר כך במהדורות רבות נוספות, ובתקופה האחרונה ספר "רבי נפתלי צבי מרופשיץ", מאת שלמה טל,  וספר "תולדות בית ראפשיץ-דז'יקוב" מאת יצחק אלפסי.

מצב: טוב. כתמי זמן. כריכת עור חדשה.

 

 

הערכה

$5,000 - $7,000
המכירה הסתיימה.
$3,000
$4,800
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב המלצה מאת האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר עבוד שד"ר שבא מארץ ישראל לארצות הברי

ארבעה מגדלי בשמים. כסף, פיליגרן. מזרח אירופה, המאות 19-18.

כתב סמיכה מאת רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון – המהרש"ם מברעזאן לרבי שלו

שקל כסף מהשנה השנייה למלחמת היהודים ברומאים, עם כיתוב עברי קדום.