צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 085 | חד גדיא. 'גדי מקולס'. אלטונא, תק"ל [1770]. עם כתב יד המחבר
ספרים עתיקים, כתבי יד, מפות, ספרי מסעות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית
רביעי, יולי 9, 2014 - 00:00

273 . חד גדיא. 'גדי מקולס'. אלטונא, תק"ל [1770]. עם כתב יד המחבר

פזמון 'חד גדיא' המפורסם, מתוך ההגדה של פסח. עם פירוש ייחודי בשם 'גדי מקולס'. מאת רבי משה אברהם אברלי. אלטונא, תק"ל [1770].
הפזמון 'חד גדיא' מודפס באותיות מרובעות גדולות במרכז העמודים, וסביבו הפירוש.
[16] דף. 18 ס"מ. המדפיס הסתיר את שמו. יש לציין שבשנה זו היו שני מדפיסים באלטונא. האחד הוא רבי יעקב עמדין, שהקים דפוס בביתו, לצורך הדפסת ספריו שלו. והמדפיס השני הוא משה בון סגל. המדפיס השני נהג להדפיס את שמו בשערי הספרים. לעומת רבי יעקב עמדין שנהג להשמיט את שם בית דפוסו מרוב הספרים שהדפיס בביתו.
בספר 'גדי מקולס' מבאר את חידות הפזמון 'חד גדיא', בעיקר כלפי הנצרות והאיסלם שניסו בכל כוחם להסיט את עם ישראל ממסורתם ואמונתם. מסיבה זו היו משפטים חריפים שהמדפיס [?] חשש להדפיסם.
>> העותק שלפנינו הוא עותק המחבר ובו רשם במספר מקומות בשולי הדפים תיקונים. בעיקר בדף [6] עמוד ב' כתב שתי שורות, כי במקום זה אבדה 'מרגלית טובה' שהמדפיס חשש להדפיס 'מפני חמת המציק'.
בשני הדפים האחרונים מדבר המחבר על גדלותו של ה'אבן עזרא' בפירושיו ומבאר מספר תמיהות. וכן מיישב מספר תמיהות בדברי הזוהר המביא לכאורה דברי תנאים שחיו אחרי רשב"י לכאורה.
כריכת עור. מצב טוב מאד.
מהדורה יחידה. נדיר מאד. יערי הגדות 164. אוצר הגדות 254.

הערכה

$800 - $600

פריטים נוספים ממכירה זו

אישור מבית דין בקזבלנקה, מרוקו, מיום ט אדר, תרצ"ג [7 מרץ 1933] על היות האיש דוד ן' ברוך בן אב

אוסף כתבי יד הכוללים חידושים על הש"ס, ביאורים על הפרשיות, ענינים היסטוריים, בקשות, תפלות הגהות, אס

ישועות יעקב על שלחן ערוך אורח חיים מאת רבי יעקב משלם אורנשטיין. זאלקווא, תקפ"ח [1828].

זוג רימונים לספר תורה, גדולים ומרשימים במיוחד. כסף חתום. אמריקני בסגנון רוסי, 1890 בערך.

חידושים על הרמב"ם הלכות שבועות בכתב יד ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך בעל ספר אבי עזרי.

מכתב מישיבת 'ק"ק חסידים בית אל' בירושלים שנשלח ל'חכם דנאן' מפאס, מרוקו.