צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | חידושי הריטב"א. אמשטרדם, תפ"ט [1729]. הוספות מרבי ישעיה הורוביץ – השל"ה. ומבנו רבי שעפטל
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

132 . חידושי הריטב"א. אמשטרדם, תפ"ט [1729]. הוספות מרבי ישעיה הורוביץ – השל"ה. ומבנו רבי שעפטל

חדושי הריטב"א על מסכתות עירובין, תענית, מועד קטן, כתובות ומסכת בבא מציעא. אמשטרדם, תפ"ט [1729]. מהדורה ראשונה.

מפרט: [4], ב- עה [צ"ל: עד]; ב-כט; ג-סד; ב-נה דף, 33 ס"מ.תיקונים בכתב יד וחתימות בעלים.

רקע: מתברר כי עורך 'חידושי הריטב"א' שלפנינו, הוא גם העורך של הסידור המפורסם 'שער השמים' של השל"ה. רבי אברהם הורוביץ, ערך את הסידור מתחילתו ועד סופו, הוא זה שצירף לסידור עשרות/מאות תפלות, תחינות, פירושים והלכות. הוא זה שקבע את נוסח התפלה. ראה 'סידור השל"ה בהוצאת ישיבת 'אהבת שלום [תשנ"ח. (1998)], בהקדמת העורכים לחלק א', אודות חלקו העיקרי של רבי אברהם הורוביץ בעריכת 'סידור השל"ה' הראשון. עורכי ההוצאה המהודרת של הסידור לא שמו לב לכל ההקדמות וההסכמות אשר ב'חידושי הריטב"א' שלפנינו השופכים אור נוסף על הדפסת הסידור הראשון 'שער השמים'.

רבי אברהם הורוביץ, החליט לאחר סיום הדפסת הסידור שם באמשטרדם בשנת תע"ז [1717], כי יש להמשיך במילוי רצונם של אביו רבי ישעיה הורוביץ, וסבו רבי שעפטעל הורוביץ ולהדפיס את חידושי הריטב"א עם הוספות בני משפחת הורוביץ. את הנימוקים לכך מספר בהקדמתו הארוכה. בין 'המסכימים' נמצא רבי נפתלי כץ רבה של פרנקפורט, הוא 'המסכים' גם על הדפסת סידור 'שער השמים' בשנת תע"ז [1717], וגם על הדפסת 'חדושי הריטב"א' שלפנינו. בהסכמתו הארוכה הוא קושר את שתי ההדפסות. הנה לשונו בהסכמתו לחידושי הריטב"א "... ויצא לו מוניטין בספרו הקדוש כאן ספר שני לוחות הברית, וסידור הקדוש שער השמים, ושארי ספרי ... וגם אני ראיתי ענינים גדולים נפלאים ונחמדים מאד בחיבוריו ... ועתה רוצה ... המופלג ... אברהם סג"ל דיין מק"ק פוזנן ... חידושי הריטב"א ... וגם חדושים נפלאים וחידושי דינים מאב ובנו ...הגאון הגדול החסיד המפורסם ...רבי ישעיה סג"ל זצ"ל בעל השל"ה, ומבנו ... החסיד המפורסם שעפטעל סג"ל... וזה האות שהחיבורים הם מחוברים לשם שמים לתקן הדורות הבאים אחריהם, כי נחברו בלשון צח ונקל שיבינום כל מי שיודע ספר.... ומאחר שהעיר ... וקם בן בנו דור רביעי ... ומי לנו גדול קרוב לזמנינו כמוהם ...". ידועה ברכתו של רבי יואל סירקיס - הב"ח, שניתנה בהסכמתו לסידור 'שער השמים' "כי כל המתפלל בו בודאי לא תשוב תפלתו ריקם". כאמור לעיל, רבי אברהם הורוביץ הוא זה שערך את הסידור המבורך. הוא זה שקבע את הנוסח, את הפיוטים, את ההלכות והפירושים. ועל זה ניתנה ברכת הב"ח. ספר 'חידושי הריטב"א - עם חידושי השל"ה ובנו', שלפנינו, נערך גם הוא ע"י רבי אברהם הורוביץ סגל הורוביץ הנ"ל. כהמשך למלאכת הקודש של הדפסת סידור 'שער השמים'.

מצב: טוב-טוב מאוד. כתמי זמן. כריכה פשוטה.

הערכה

$800 - $1,000
המכירה הסתיימה.
$300
לא נמכר
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב בכתב ידו של רבי יוסף רוז'ין 'הרוגטשובר'. דווינסק, תרצ"ה [1935].

חידושי תורה בכתב ידו של האדמו"ר רבי מרדכי דב מהורנוסטייפל עם תיקוני

פרקי אבות, עם פירוש לחם שמים מהיעב"ץ, וחידושי הגהות מרבי צבי הירש [

נחלת צבי, מאת רבי צבי גוטמאכר, ואביו רבי אליהו גוטמכר 'הצדיק מגרייד

שלחן ערוך מאת הרב שניאור זלמן [שניאורסון מליובאוויטש].