צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | חידושי תורה בכתב יד הרה"ק רבי יהוסף הלוי רוטנברג מקאסאני בעל "בני שלשים" על ספר הקבלה 'קרניים'. [לעמברג]' תר"י [1850]
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

61 . חידושי תורה בכתב יד הרה"ק רבי יהוסף הלוי רוטנברג מקאסאני בעל "בני שלשים" על ספר הקבלה 'קרניים'. [לעמברג]' תר"י [1850]

ספר קרניים עם פירוש דן ידין למהר"ש אוסטרופוליא. [לעמברג] תר"י [1850]. עם חותמו האישי של הרה"ק רבי יהוסף הלוי רוטנברג מקאסאני' בעל "בני שלשים"' ובסופו חידושי תורה בעצם כתב יד קדשו.

מפרט: ל [7] דף, 19 ס"מ.

מאפיינים ייחודיים: בדף ל,ב חותמו של הרה"ק רבי יהוסף רוטנברג מתקופת רבנותו בניר מאדע, בעמוד האחרון רישום מעניין ביותר בענין קול באשה ערוה בכתב יד האדמו"ר הקדוש בעל בני שלשים, ובין הדברים כותב 'וכל זה כתבתי משום מעשה שהיה ונפל במחשבתי בשעת מעשה, הש"י יצילני מכל רע, העבר עיני ואזני מראות ומשמוע רע אך טוב וחסד וכו'.

רקע: האדמו"ר הרה"ק רבי יהוסף הלוי רוטנברג ראש שושלת קאסאני, בן הרה"ק רבי צבי הירש מטלוסט בנו של הרה"ק רבי יהוסף מקוזובה - חתן האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. מגדולי צדיקי דורו, נהג בחיי קדושה וטהרה והרבה בסיגופים ותעניות, נסע אל הרבה מצדיקי החסידות בדורו, ורבו רבי חיים מצאנז העיד עליו שיש לו את המח של זקנו העטרת צבי מזידיטשוב.
נולד בשנת תרי"ג, מתרל"ה ממלא מקום חותנו הרה"ק רבי משולם פייש הלוי מטהאש, משם עבר לניר מאדע, דברצין, ומשנת תרנ"ז בקאסאוני שעל שמה נקרא, נסתלק בשנת תרע"ב. מכתביו נדפסו הספרים בני שילשים על התורה ומועדים, בני שלשים דרשות, ויצהר יוסף, וילקט יוסף, וידבר יוסף ועוד.

מצב:  טוב-טוב מאוד. לא כרוך. מעט כתמי זמן. בתחתית הדף שוליים רחבים שחלקם לא נחתכו.

 

 

הערכה

$3,000 - $4,000
המכירה הסתיימה.
$2,000
$3,840
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

חידושים ופלפולים על סדר ספר משנה תורה להרמב"ם, מאת רבינו יהודה רוזאניס מקושטא.

ספר תהלים עם פירוש רבינו דוד קמחי – הרד"ק. קרימונה שכ"א [1561].

ספר דרשות בכתב יד מאת רבי אהרן פיורדא, בכתב יד המחבר.

חיבור גדול העוסק כולו בקבלה מעשית ומגיה. תימן, המאה ה 18.

דף גדול מפנקס התשובות של הגאון הקדוש רבינו עקיבא איגר זצ"ל, עם חתימת יד קדשו (כנראה כ

כתב יד רבי אברהם בן הגר"א ובו ביאור "לך ה' הממלכה כו' כל צבא השמים משתחוים", ול"את שם