צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | חקת עולם. סדור ומחזורים בהם המליץ ה'בן איש חי' להתפלל. ירושלים, תרנ"ג-תרנ"ה. ששה כרכים. סט מושלם
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

110 . חקת עולם. סדור ומחזורים בהם המליץ ה'בן איש חי' להתפלל. ירושלים, תרנ"ג-תרנ"ה. ששה כרכים. סט מושלם

תפלות לימות החול, לשבתות, לתעניות, לשלש רגלים, לראש השנה ויום כפור, מיוסד על פי נוסח האר"י, על ידי מו"ה שלמה מוסאיוב. ירושלים, בדפוס צוקרמן. , תרנ"ג-תרנ"ה. [1895-1893]. ששה כרכים.

מפרט: חלק א: סדור לימי החול. [3], יד, רלו, [1] דף. שני שערים, הראשון בצבעים. ‫
חלק ב: סדור לכל שבתות השנה. [2], קכב; קנב דף. שני שערים, הראשון בצבעים.
חלק ג: סדר לה’ צומות. [1], רם דף.
חלק ד: סדור לשלש רגלים. [1], ל; ט, יז-שא דף. ‫
חלק ה: סדור לראש השנה. [1], קב; ט, יז-קלו דף.
חלק ו: סדור ליום כפור. פא; רנב דף. 16 ס"מ.

סדור ומחזורים לכל השנה בנוסח הספרדים, עם דינים ומנהגים רבים על פי קבלה. יצא לאור ע"י רבי שלמה מוסאיוב (-מוסאיוף), שעלה מבוכרה, ממיסדי שכונת הבוכרים בירושלים, ומייסד בית הכנסת מוסאיוף בעיר. עם הקדמה ממנו הכותב גם על קורותיו.
עם הסכמות נלהבות מרבני ירושלים רבי יעקב שאול אלישר ורבי שמואל סלנט, ומרבי אליהו מני מחברון. חשיבות מיוחדת יש לסדורים ולמחזורים שהמגיה הוא: נסים ענ"י[רבי נסים בן עזרא עיני], שהיה חכם ומקובל מלבד היותו בקי בדקדוק ובמסורה.

מאפיינים מיוחדים: סט חשוב של ספרי תפלה שהיו נקודת ציון חשובה בסדורים בנוסח הספרדים, ומסופר שבעל ה'בן איש חי' המליץ להתפלל בו. פעם הראו ל'בן איש חי' את הסידור "חוקת עולם" שעל כל הזכרת השם הדפיסו שילוב של הוי"ה עם אדנו"ת, והתפעל מזה ושיבח אותו. אך יצא הדבר מפיו, וכבר 'עטו' יהודי בגדד על החנות שמכרה את הסידור הזה. ראה בעל החנות את הביקוש העצום, והפקיע את המחיר של הסידור מאוד. הלכו ל'בן איש חי' להתלונן בפניו על הדבר, וקרא ה'בן איש חי' לבעל החנות לבוא אליו, ואמר לו שעליו לשלם לו חצי מרווחיו שכן בזכות דבריו עשה את כל הרוח הגדול הזה - אמר לו 'הבן איש חי' שהוא מותר לו על תביעתו, אבל עליו להוריד מייד את המחיר ולמכור את הסידור במחיר השווה לכל נפש.  רבים מסדורי הספרדים מבוססים על הסדור הזה. נדיר למצוא סט שלם כולל כל השערים בצבעים שנדפסו.

מצב: טוב. מעט כתמי זמן ושימוש. בחלק א קרעים קלים בדפים בודדים עם פגיעה קלה בטקסט. 3 כריכות עור יפות ו 3 כריכות חצי עור פשוטות.

הערכה

$1,000 - $1,200
המכירה הסתיימה.
$500
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב חשוב ומעניין מרבי אברהם וינברג האדמו"ר מסלונים בעל ה'ברכת אברה

תלמוד בבלי, עם פירוש רש"י תוספות ופסקי תוספות רבינו אשר ופירוש המשנ

[ספר המבחר] [או [מבחר ישרים], פירוש על נביאים ראשונים וספר ישעיה, מ

אשלי רברבי, שלחן ערוך יורה דעה, חלק ב, ווילנא, תרנ"ה 1894.

חמשה חומשי תורה 'החצר החדשה' עם פירוש רש"י, אברבנאל, ופירוש מאת רבי