צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | ישמח משה על התורה להרה"ק רבי משה טייטלבוים מאויהעל - סט שלם. למברג, תר"ט-תרכ"א [1848-1861]
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

80 . ישמח משה על התורה להרה"ק רבי משה טייטלבוים מאויהעל - סט שלם. למברג, תר"ט-תרכ"א [1848-1861]

ביאורים על חמשה חומשי תורה, מאת הרה"ק רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל, נסדר ונערך על פי כתבי נכדו הרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים בעל ייטב לב. למברג תר"ט – תרכ"א [1848-1861].

מפרט:‫ [חלק א]: בראשית [תר"ט], 1848. [1], קיז דף. מעבר לשער: הקדמת המסדר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים, נכד המחבר [בעל הייטב לב].
[חלק ב]: שמות. [תרי"א], 1850. צ דף.
[חלק ג]: ויקרא. [תרי"א], 1851. מב דף.
[חלק ד]: במדבר. תרכ"א 1861. [1], מט דף. הסכמת רבי חיים הלברשטאם מצאנז, ורבי יקותיאל יהודה טייטלבוים שניתנו לר’ יצחק איצק [בעהם], שהביא לדפוס את החלקים ד-ה.
[חלק ה]: דברים., תרכ"א 1861. עב, [1] דף. הסכמת רבי חיים הלברשטאם מצאנז, ורבי יקותיאל יהודה טייטלבוים שניתנו לר’ יצחק איצק [בעהם], שהביא לדפוס את החלקים ד-ה.

סטפנסקי חסידות 239 -240.

מאפיינים ייחודיים: ספר חסידות יסודי זה מהמהדורה הראשונה, בשלימות ובמצב זהה אליו, הינו יקר המציאות.

רקע: הגאון הקדוש רבי משה טייטלבוים הידוע בעולם החסידות על שם ספרו "ישמח משה", ראש השושלת המפוארה של חסידות סיגט-סאטמר, היה איש האשכולות, מגדולי צדיקי החסידות, מקובל אלוקי, משיב תשובות הלכתיות ונותן קמיעות שהתפרסמו בדורו בכל קצוות תבל.
נולד בשנת תקי"ט, ובהשפעת חתנו בעל האריה דבי עילאי, נסע אל החוזה מלובלין, שם נתפס לחסידות, בשנת תקס"ח נבחר לרב באויהל והיה למפיץ הראשון והחשוב של החסידות בהונגריה, פרסומו וצדקותו התפרסמו, ואף ה'חתם סופר' שעמד עמו בקשרי הלכה, ביקש את ברכתו ושיתפלל על בנו ה'כתב סופר' בחוליו.
כאמור, נכדו חביבו הייטב לב ערך את ספריו, ונכדו רבי משה דוד טייטלבוים מספר בהקדמתו לישמח משה מהדורה שלישית, שזקנו הייטב לב סיפר לו שפעם בעת עריכת הכתבים חשב לשנות קצת סדר הדברים, כדי שיהיו מובנים יותר, ואז נפלה עליו תרדמה ונראתה לו דמות דיוקנו של זקנו הקדוש בעל 'ישמח משה', ואמר לו "בני ראה אם הלולב עומד כך דרך גדולו הנהו לולב הראוי לברכה, ואם מהפכים אותו עם העלים למטה הרי הוא כמטאטא לטאטא את הבית, והמשכיל יבין, אם כן שכל דבריו בספרו הקדוש נכתבו במדה במשקל ובמשורה. כמו כן נדפסו בספר דברים רבים שנתגלו לבעל 'ישמח משה' בחזיון לילה, ראה רשימת המקורות בספר הגאון הקדוש בעל 'ישמח משה' פרק י"א.

מצב: טוב מאוד. כרוך בארבע כריכות פשוטות. מעט כתמי זמן. 

 

 

 

 

הערכה

$6,000 - $8,000
המכירה הסתיימה.
$5,000
$6,000
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב מרבי שלמה איגר לרבי אליהו גוטמכר מגריידיץ. פוזנא.

מכתב חתום מאת פרופ' אלברט איינשטיין לפרופסור דויד בוהם, פרינסטון, נ

שלחן ערוך חושן משפט עם מאירת עינים (סמ"ע). קראקא, תל"ב [1672].

* מכתב מאת האדמו"ר ישראל פרידמן מצורטקוב.

מנורת חנוכה עשויה כסף חתום. ברלין, 1804-1815. 

תוספתא סדר טהרות עם פירוש מאת רבי אליה