צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited - מס' 109 | כ"ק אדמו"ר שליט"א ניצול מסכנת המות ר"ל' - מכתב מרטיט מאת רבי יחזקאל פייגין הי"ד אודות הצלת האדמו"ר הריי"צ בזמן מלחמת העולם השניה. ריגא, ת"ש'
ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים
שלישי, אוגוסט 21, 2018 - 17:00

472 . כ"ק אדמו"ר שליט"א ניצול מסכנת המות ר"ל' - מכתב מרטיט מאת רבי יחזקאל פייגין הי"ד אודות הצלת האדמו"ר הריי"צ בזמן מלחמת העולם השניה. ריגא, ת"ש'

מכתב מרטיט מאת מזכירו של הריי"צ רבי יחזקאל פייגין אודות תלאות האדמו"ר הריי"צ, נכתב בריגא ביום י"ט טבת ת"ש [1940] בעת מנוסתו יחד עם האדמו"ר, זמן קצר לפני הרצחו של ר' פייגין בידי הנאצים ימ"ש בריגא.

'תקצר היריעה מהכיל ואין בכח אנושי לתאר... כחדש ימים היו תחת מבול של חצים ואבני בליסטראות ואש אוכלת סביבותינו וב"ה אשר לא עזב חסדו ואמיתו מעם אנ"ש ועטרת ראשנו כ"ק אדמו"ר שליט"א ניצול מסכנת המות ר"ל שהי' מרחפת, ובא צלחה הנה, אמנם בא נקי מכל נכסיו ונכסי ב"ב כי הכל היו למאכולת אש, וב"ה אשר היו זה תמורת הנפשות והכל נשארו בשלימות'. בהמשך מפרט הכותב אודות מצב בריאותו של האדמו"ר 'הנה ודאי מובן כי הרבה פעל המצב והסבל על בריאותו, ובבואו סר לסענאטוריום, והנהו שם ישלח לו השם יתברך רפואה שלימה בקרוב', וכן אודות התלאות אשר פקדו אותם במנוסתם. כמו כן הוא כותב כי האדמו"ר חושב להעתיק משכנו לאמריקה ומבקש לדעת אודות מצב הישיבה ושלום הלומדים והתעסקות האדמו"ר בענין ה'מעמד' למרות שעת הדחק הקשה בה היה מצוי.

רבי יחזקאל פייגין [חאצ'ע, תרנ"ה-תש"ב 1895-1942] מזכירו האישי של אדמו"ר הריי"צ החל משנת תרפ"ז [1927]. שמש גם כמנהל מחתרת רשת ישיבות תומכי תמימים בברית המועצות. מאז התמנותו למזכיר ומנהל רשת הישיבות התלווה אל רבו הריי"צ בכל נדודיו. הרב פייגין הגיע עם רבו לריגה בה' בטבת ת"ש, רבו הריי"צ הצליח להמלט מריגה ואף הגיע לארצות הברית, אך למרות שהיו לו רישיונות הכניסה לארצות הברית, הוא לא הצליח להימלט. כל נסיונות ההשתדלות (אף מצד רבו הריי"צ) להבריחו משם עלו בתוהו. בב' בכסליו תש"ב ערכו הנאצים אקציה והובילו את רוב היהודים לבית הכנסת והעלוהו באש על כל הנמצאים בתוכו. הנאצים העמידו יהודים רבים על מנת שיחזו במראה שריפת בית הכנסת. בתוך בית הכנסת נאספו גדולי החסידים, החסיד רבי יצחק גורביץ הוציא את ספר התורה מארון הקודש ופרץ בריקוד עם רבי יחזקאל פייגין עת שנשרפו חיים על קידוש השם עם יתר היהודים בו. בשנת תש"ה כשהגיע לרבי המכתב אודות מיתתם התעלף מרוב צער. 

[1] דף 28x22  ס"מ. סימני קיפול. מצב טוב.

הערכה

$500 - $700
המכירה הסתיימה.
$200
$671
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

הלכות רבנו יצחק אלפסי - הרי"ף דפוס קושטא רס"ט [1509], דפוס ראשון של הלכות הרי"ף השונה

תשע  ליטוגרפיות, מאת דיוויד רוברטס [David Roberts] לונדון, המאה ה 19.

שובר לקבלת לחם מראש הגטו בReichsgau Wartheland. הידוע כגטו לודז'.