צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | כתב יד גורלות המיוחס לאבן עזרא. קובא, תרכ"ב 1862
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

112 . כתב יד גורלות המיוחס לאבן עזרא. קובא, תרכ"ב 1862

כתב יד, "ספר גורלות מהחכם אבן עזרא". קובא [כיום אזרבייג'ן], תרכ"ב 1862.

מפרט: [92] עמ', מתוכם כ 80 עמ' כתובים.
חלק מכתב היד הוא מאת המעתיק הידוע ראובן בן אברהם [משה], שחתם בכתב היד שלפנינו את שמו בראשי תיבות רב"א. שמו של המעתיק פוענח ע"י השוואה שביצע מומחה בין כתב יד זה לכתבי יד דומים, שנכתבו באותה תקופה ובאותו המקום, ובהם מופיע שם המעתיק כ"ראובן בן אברהם" או "ראובן בן אברהם משה". כתבי היד הדומים הם כתבי יד מאוסף ראובן בן ביל גרוס, תל אביב, AZB.011.003 וכ"י 245, וכן יש כתב יד בירושלים מס' 8188. 

תוכן: כתב היד כולל "מזל חולי" ובו הנחיות לרפואות לחולאים שונים במזלות שונים, הנחיות לפעולות להשגת מטרות בריאותיות, לעורר שנאה בין איש לאשתו, לאהבה, לדעת מה תעשה אשתו כשהיא רחוקה ועוד. כן מובא מעשה ברבי מתיה בן חרש, מדרשי פסוקים, גורלות אחיתופל, מזל חולי לחזקיהו המלך. לאחר דף שער נוסף מובאת טבלה ובה משובצות אותיות א-מב, כשמתחתיהם כתוב "אני קטן המעתיקים רב"א ס"ט בשביל יצחק בר שמחה". בתום 42 סעיפים נכתב "תם ונשלם שבח לאל בורא עולם". לאחר מספר עמודים ריקים משובצת בטבלה תפילת "אנא בכח", ואחר כך מובא "זה השאלה על שם ע"ב. כל הבא לשאול קודם השאלה יאמר: ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומך גורלי... ויניח ידו על התיבה והיא שאלתו". ושם מובא מפתח לפי סדר המילים בתפילת "אנא בכח" עד המילה "גמלם", כאשר ליד כל מילה מובאת התשובה לשאלת השואל שהניח ידו על אותה המילה בטבלה.

מצב:  בינוני-טוב. כתמים, מספר דפים מנותקים, שני דפים דבוקים, מעט דפים עם בלאי בקצות הדף, שדרה מפורקת חלקית.

הערכה

$1,500 - $2,000
המכירה הסתיימה.
$1,000
$1,440
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

כרזת 'Come to Palestine' לקידום התיירות לארץ ישראל בהיותה תחת השלטון המנדטורי, מאת זא

דרשה בכתב יד קדשו של ה'בן איש חי' בעניין תשובה מיראה ותשובה מאהבה.

קונטרס סגולות קמיעות תפילות וגורלות מאת רבי רפאל ישעיה אזולאי, בנו

כתב סמיכה מאת רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון – המהרש"ם מברעזאן לרבי שלו

תוספתא סדר טהרות עם פירוש מאת רבי אליה