צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | כתב יד נדיר מאת רבי אברהם בן הגר"א
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

97 . כתב יד נדיר מאת רבי אברהם בן הגר"א

כתב יד רבי אברהם בן הגר"א ובו ביאור "לך ה' הממלכה כו' כל צבא השמים משתחוים", ול"את שם האל המלך הגדול הגבור והנורא קדוש הוא". 

מפרט: [1] דף, נייר. 19x30 ס"מ. 23 שורות בכתי"ק של בן הגר"א. מעבר לדף ליקט בנו הערות רבי אברהם בן הגר"א לשולחן ערוך (אורח חיים, שי"ד-שי"ט). הטקסט כולו קריא.

מאפיינים יחודיים: כתב יד נדיר, ובו שינויים מהנדפס בפירושו לסידור. 

תוכן: עיקר כתב היד מבאר אופני המלכת ה': הגדולה - זה מעשה בראשית, הגבורה - זו יציאת מצרים, והתפארת - זו חמה ולבנה שעמדו לו ליהושע, והנצח - זו מפלתה של רומי, וההוד - זו מלחמת נחלי ארנון, כי כל בשמים ובארץ - זו מלחמת סיסרא, לך ה' הממלכה - זו מלחמת עמלק, והמתנשא לכל ראש - זו מלחמת גוג ומגוג. בתוך הביאור כתב: "ויתכן ע"ד [על דרך] שפרשנו שנו"ה [שנצח והוד] הם דרכי דנבואה שמשליכים נפשם מנגד בעבור ה', ולכן משלם ה' מדה כנגד מדה במפלת אויבים, רק ההבדל ביניהם הוד יאמר על דבר שנעשה כבר ונראה הודו כמו מלחמת ארנון, ונצח הוא דבר שיהיה לעתיד במפלת רומי ויהי' מפלתם לנצח ולעולמי עולמים".

רקע: רבי אברהם מווילנה בן הגר"א (1750-1808 בערך) תלמיד חכם גדול בתורת הנגלה והנסתר, מתלמידי אביו הגאון ומהדיר מדרשים. מגיל צעיר הצטיין בכישרונותיו ובלימודיו. עבודתו העצמאית החשובה היא בתחום ספרות המדרשים, וכתביו הביאו תועלת רבה לחוקרי ספרות המדרשים. חיבר ספרים רבים ורק חלקם נדפסו. סייע לאביו בהנהגות ציבוריות, בהנהלת הקלויז בווילנה, בעריכת מכתביו וכתביו, ובביאור ובהוצאה לאור חלק מספריו. כן למד חכמת הרפואה, ושימש גבאי בבית "בקור חולים" בקהילה וטיפל בחולים. באחרית ימיו היה פרנס הקהילה בווילנה.

מצב: בינוני-טוב. הדף עבר שיקום אומנותי, ללא פגיעה בטקסט. נתון בתוך כריכה מפוארת עם נייר פרגמנט. 

 

הערכה

$6,000 - $8,000
המכירה הסתיימה.
$4,000
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

משנה תורה להרמב"ם עם השגות הראב"ד, מגיש משנה, ופירוש כסף משנה ממרן רבי יוסף קארו.

מאור עינים. חסידות על סדר פרשיות התורה, מאת האדמו"ר רבי מנחם נחום טברסקי מטשרנוביל.

תורה נביאים וכתובים. מיניאטורה. פריז, בדפוס רוברטו’ סטפנו’ . ש"ד-ש"ו [1543-1546].

מכתב מאת הרה"ק רבי גרשון חנוך ליינר מראדזין אל רבי אברהם ב"ח [הופנברג] אב"ד וואסקיא [