צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 106 | כתב יד קדשו של הרב הקדוש רבי חיים אפרים מסדילקוב בעל 'דגל מחנה אפרים'. יחיד בעולם?
אינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, חפצי יודאיקה, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ואוסף מכתבים אל סר משה מונטיפיורי מעזבונו של הרב אברהם שישא - לונדון - עמלת רוכש 22%
שלישי, מרץ 6, 2018 - 19:00

45 . כתב יד קדשו של הרב הקדוש רבי חיים אפרים מסדילקוב בעל 'דגל מחנה אפרים'. יחיד בעולם?

כתב יד קדשו של רבי חיים אפרים מסדילקוב, בעל 'דגל מחנה אפרים' ונכדו של הבעל שם טוב, קטע מהספר הקדוש 'דגל מחנה אפרים' פרשת "חיי שרה". כנראה כתב יד יחיד בעולם ממנו.

מפרט: [1] דף נייר, 21X17 ס"מ. 25 שורות בכתיבת יד קדשו של בעל ה'דגל'.

רקע: רבי חיים אפרים מסדילקוב, נכדו של הבעל שם טוב בן בתו אדל, גדל אצל סבו שכבר בעודו רך בשנים כתב עליו : "עילוי גדול בתכלית הלימוד". לאחר פטירת הבעל שם טוב, למד אצל תלמידו רבי דב בער המגיד ממעזריטש ובעיקר אצל רבה של פולנאה מחבר הספר 'תולדות יעקב יוסף'. היה רבה של סדילקוב, עיירה קטנה לא רחוקה ממז'יבוז', שהתפרסמה בעולם היהודים בעקבות מגוריו שם, ובשנת תקמ"ז חזר למזי'בוז'. נפטר בשנת תק"ס ונקבר באוהל סבו הק' במז'יבוז'. בחייו לא התבלט ולא רבים נהרו אליו למקומו. נודע לדורות בעקבות ספרו 'דגל מחנה אפרים' מספרי החסידות החשובים ביותר, ואף מכונה כבעל ה'דגל' על שם ספרו. הספר קבל הסכמות נלהבות מכל גדולי החסידות בתקופתו.

מאפיינים ייחודיים: הכל בעצם כתב יד קדשו, כנראה היחיד בעולם ממנו.

מצורף חוות דעת מומחה, הרב יצחק ישעי' ווייס המאשרת שזהו כתב יד קדשו של בעל 'דגל מחנה אפרים'. בחוות הדעת מציין המומחה שהאותיות זהות ממש לצורתן בחתימה הידועה של בעל ה'דגל'. כמו כן בספר 'דגל מחנה אפרים' שנדפס על ידי בן המחבר רבי יחיאל מסדילקאב יש שינויי עריכה לעומת כתב היד שלפנינו. מתוך השוואה מדוקדקת של הנוסח והסגנון נראה שהנוסח שלפנינו הוא הנוסח שכתב המחבר לעצמו סמוך לאמירת דברי קדשו, ובעת עריכת הספר לדפוס נעשו שינויי עריכה.

לא זו בלבד אלא שהכיתוב מאחורי הדף עליו כתב הרה"ק את דברי התורה, מעיד שקודם לכתיבת דברי התורה דף זה שימש כמעטפה שנשלחה למז'יבוז אל בעל ה'דגל', הכוללת את שמו: "משה חיים אפרים" עם תוספת של תארים מופלגים. במבוא למהדורה החדשה והמושלמת של הספר 'דגל מחנה אפרים' עם הערות וציונים והשוואות שבהוצאת פאר מקדושים (תשע"ג), יש צילום של כתב היד היחודי והנדיר שלפנינו, וגם נעשו השוואות לנוסח שבדפוס.

מצב: בינוני. כתמים. סמני קיפול וקרעים קלים. נקבי קלסר. למעט מס' מילים הכתב קריא וברור.

 

 

הערכה

$120,000 - $150,000
המכירה הסתיימה.
$80,000
$97,600
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

דרוש שלם (חסרה הפתיחה) בכתב יד מאת רבי מאיר אשכנזי אב"ד קוונסנטין ו

תאור: שמן על עץ. 9X11.5 ס"מ. נתון בתוך מסגרת עץ 17X19 ס"מ.

מכתב מהרה"ק רבי אהרן טברסקי האדמו"ר מטשרנוביל לחתנו האדמו"ר רבי דוד משה מטשרטקוב .