צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | כתב סמיכה - 'מורינו' מאת רבי משה זאקס אב"ד ליכטענשטאדט והגלילות. תקצ"ב [1832]
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

213 . כתב סמיכה - 'מורינו' מאת רבי משה זאקס אב"ד ליכטענשטאדט והגלילות. תקצ"ב [1832]

'... מצאתי ראיתי דרך הילוכי פה ק"ק ווייטענטרעבעטרטש ה"ה התורני היקר איש משכיל ונבון דבר הר"ר חיים הירש יחי' ואמרתי כבוד חכמים ינחלו לכבדהו בשם הנאה לו... להיות עולה לכל דבר שבקדושה בשם מורינו הרב ר' חיים הירש בן החבר ר' מאיר זאב ...

רבי משה זאקס אב"ד ליכטענשטאדט והגלילות, נולד בפראג וקיבל תורה מפי הגאון רבי שמואל ליב קוידר בעל עולת שמואל, שימש כאב"ד ליכנשטאט וגליל קארלסבאד, ורבים מרבני פולין והונגריה שבאו למרחץ קארלסבאד, השתעשעו עמו בדברי תורה והלכה. לעת זקנותו פרש מהרבנות ועבר לגור בוינה, עיין בשבחו בהקדמת ספר המו"ד (המור דרור- המאמרים והדרשות).

[1] דף נייר כפול. 34X21 ס"מ. כתב יד נאה, חתומה בידי רבי משה זקס אב"ד ליכנשטאט והגלילות. עם שארית חותם שעוה, מצב טוב מאוד.

הערכה

$800 - $1,200
המכירה הסתיימה.
$500
$610
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו