צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | כתובה מצויירת על קלף – אלווירא [מרוקו], תרמ"ז [1887]
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

85 . כתובה מצויירת על קלף – אלווירא [מרוקו], תרמ"ז [1887]

כתובה מצויירת על קלף. אלווירא [מרוקו], תרמ"ז [1887].

מפרט: [1] יריעת קלף. 69X52 ס"מ. נתונה בתוך מסגרת עץ.

כתובה לרגל נישואי החתן "המפואר הבחור ונעלה" אברהם בן שלום בן "הגביר המרומם ונעלה הישיש ונכבד בה"ר אברהם פארג'י", עם הכלה איסטיריליא בת חיים בן "הטוב הגביר המרומם ונעלה החכם ונבון רצוי אל כל היום הישיש ועניו אכסניא של תורה שר ואור ביתו בית ועד לחכמים מלא חסדים כתה"ר יהודה הלוי אבן יולי". בסוף הכתובה מצויין "והכתובה כמנהג רבני קאסטילייאנוס ה' יקום נקמתם ויהיה בעזרם ובעזר כ"י [=כל ישראל] כי"ר [=כן יהי רצון"].
נוסח הכתובה מופיע בתוך שער שעל עמודיו גביעים עם פרחים, ומעליו נשר וכתר שלצידיהם פרחים. מעל השער מופיע נוסח ברכת כהנים בראשי תיבות. בתוך השער בין כותרת הכתובה לנוסח הכתובה מופיע איור של לחיצת ידיים.

מצב: בינוני. כתמים, קמטים, דהייה של דיו החתימות.

הערכה

$1,300 - $1,500
המכירה הסתיימה.
$800
$2,196
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

חיבור גדול בכתב יד המכיל עשרות דרושים על דרך הקבלה. סוריה?

משנה תורה להרמב"ם, עבודה, קרבנות טהרה. וארשא תרמ"ה 1882.

תלמוד בבלי, עם פירוש רש"י תוספות ופסקי תוספות רבינו אשר ופירוש המשנ

פירוש על נביאים ראשונים, מאת רבי יששכר בער ב"ר אלחנן, רבה של קרמזיר

מכתב ברכות לרפואה מהאדמו"ר רבי איצ'קל מפשוורסק.