צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | מאור עינים. ישמח לב. תגלית - העותק הראשון הנדפס בטעות! מהדורה ראשונה. סלאוויטא, תקנ"ח [1798]
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

47 . מאור עינים. ישמח לב. תגלית - העותק הראשון הנדפס בטעות! מהדורה ראשונה. סלאוויטא, תקנ"ח [1798]

מאור עינים. חסידות על סדר פרשיות התורה, מאת האדמו"ר רבי מנחם נחום טברסקי מטשרנוביל. סלאוויטא [בדפוס רבי משה שפירא]. תקנ"ח [1798]. מהדורה ראשונה. שער לא ידוע. עותק נאה עם שוליים רחבים.

מאפיינים יחודיים:
א. שער בוראיינט לא ידוע. לפנינו כפי הנראה הגרסה הראשונה והיחידה בעולם של השער שנדפס עם טעות בשם העיר של המחבר: "טשנאראביל" במקום "טשארנאביל". בנוסף מסגרת השער המעוטרת שונה מהעותקים הידועים בביבליוגרפיה וכן סדור המלים בתוך השורות בשער ובדפי ההסכמות, שונה מהידוע. טעות זו התגלתה כפי הנראה בסמוך מאוד להדפסה ותוקנה לאלתר, היות ולא ידוע בביליוגרפיה על עותקים נוספים עם שער זהה.
ב. שוליים רחבים. חלק משולי הדפים לא נחתכו כלל ונשארו בצורתם המקורית.
ג. ספר סגולה. ידוע שהיו אדמו"רים אשר הורו לחסידיהם להחזיק את הספר בתיק הטלית והתפילין כסגולה לשמירה והצלחה.

מפרט: [2] קס דף, שוליים רחבים, 21 ס"מ. נייר כחול. סטפנסקי, חסידות 308.

רקע: מספרי היסוד בחסידות. המחבר האדמו"ר הראשון לשושלת מטשרנוביל, מביא דברים רבים ששמע מהבעל שם טוב. רבי מנחם נחום טברסקי [ת"ץ-תקנ"ח] היה מתלמידי הבעל שם טוב, ואחר כך של המגיד מממזריטש. הוא הקים את השושלת העניפה ביותר בחסידות.
הספר נדפס עם פטירתו, ובכמה מקומות נזכר בברכת החיים. את הספר הדפיס תלמידו רבי אליהו, שהמחבר סמך ידו עליו לעסוק בהדפסת הספר 'בדפוס נאה ומהודר אשר הוקם בסלאוויטא'. הספר נדפס במטרה להפיץ את תורת החסידות. עם הסכמות גדולי החסידות, רבי יעקב שמשון משפטיווקא, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי משולם זוסיא מאניפולי, ועוד. עם הקדמה חשובה המתארת את גדולת המחבר.
במסורת החסידות נאמרו דברים נשגבים על הספר, גם שהחיבור היה גדול בהרבה, אולם האדמו"ר טרם פטירתו ציוה להדפיס רק חלק קטן ממנו, אותם דברים ש"השכינה מדברת מתוך גרונו". יש אדמו"רים שהקפידו ללמוד בספר בכל יום. 
הספר נדפס מאז בעשרות מהדורות, והוא נלמד בעיון ובדקדוק על ידי כל גדולי החסידות.

כרוך עם:

ישמח לב. ביאורים על אגדות ומדרשי חז"ל מאת האדמו"ר רבי מנחם נחום טברסקי מטשרנוביל. סלאוויטא [בדפוס רבי משה שפירא]. תקנ"ח [1798]. מהדורה ראשונה. וריאנט מיוחד.

מאפיינים יחודיים: 
א. וראינט מיוחד. כידוע הספר נדפס עם פטירתו של האדמו"ר המחבר ואכן במרבית העותקים הידועים נכתב בשערי הספרים מאור עינים וישמח לב, המילה: זצ"ל. 
בעותק שלפנינו בשני השערים, מאור עינים וישמח לב, נזכר המחבר בברכת החיים וקרוב לודאי שהעותק שלפנינו נדפס בחייו (!). 
מאחורי השער ב'כוונת המקוה בקצרה' יש שינויים בסדר המלים בתוך השורות.
ב. שוליים רחבים. חלק משולי הדפים לא נחתכו כלל ונשארו בצורתם המקורית.

מפרט: [1] לד דף, 21 ס"מ. שוליים רחבים. נייר כחול. סטפנסקי, חסידות 237.

רקע: הספר נדפס ביחד עם הספר מאור עינים, ובדפים האחרונים נדפסו לקוטים לספר מאור עינים. עם כוונת המקווה בקצרה.
שני החיבורים נקראו על-שם הפסוק בספר משלי "מאור עינים ישמח לב" ויש בהם גם רמז.
שני הספרים הם מהספרים החסידיים המוקדמים שנדפסו.

מצב: טוב-טוב מאוד. בשער ובדף הראשון (מאור עינים) הושלמו השוליים הלבנים בלבד, אמנותית (ללא פגיעה בטקסט). כתמי זמן. סמני עש בודדים משוקמים. במס' דפים בודדים השלמת שוליים קלה. כרוך בכריכת עור מפוארת.

הערכה

$50,000 - $60,000
המכירה הסתיימה.
$40,000
$48,000
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

סליחות מכל השנה כמנהג האשכנזים על הסדר דבר יום ביומו, עם פיר

מגדל בשמים. כסף חתום 925. תוצרת 'בצלאל ירושלם'. שנות ה 20.

ספר ראשית חכמה לרבי אליהו די וידאש תלמיד הרמ"ק. מהדורת אמשטרדם תצ"ז [1737].

עיקרי תשובות וטענות רבי עמרם בלוי לרבני העדה החרדית בירושלים, שאסרו

פירוש על כל ספר תהלים מאת רבי יעקב הכהן, אב"ד וויסטיניץ בגליל הורוד