צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 091 | מאמר בכתב ידו וחתימתו של הרש"ר הירש. גרמניה, המאה ה-19
ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית
שלישי, דצמבר 29, 2015 - 10:00

258 . מאמר בכתב ידו וחתימתו של הרש"ר הירש. גרמניה, המאה ה-19

מאמר אוטוגראפי בכתב יד קודשו וחתימתו של הרב שמשון רפאל הירש. גרמניה המאה ה-19. [8] עמ' גדולים, 33 ס"מ. מאמר תורני ארוך כתוב בגרמנית בשילוב פסוקים בעברית, עם מחיקות והוספות בשוליים וחתימתו בסוף המאמר. הרב שמשון רפאל הירש (תקס"ח – תרמ"ט) ממנהיגיה ומעצביה של היהדות האורתודוכסית בגרמניה במאה ה-19, שראה אידאולוגיה בשילוב היהדות עם המודרנה, בשיטתו "תורה עם דרך ארץ" במקביל למלחמתו נגד הרפורמים. תפיסותיו והגותו שהתפרסמו בספרים ומעל פני העתונות, שימשו כאבני יסוד לפיתוח התפיסות הדתיות של יהדות גרמניה ומחוצה לה. נתוך בכריכת עור חדש ויוקרתית עם הטבעה בזהב. חלקו העליון של הדף חסר בשני הצדדים כולל פגיעה בטקסט. מצב טוב.

הערכה

$2,000 - $2,500
המכירה הסתיימה.
$1,500
$1,800
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

מעמדות לכל יום כמנהג תימן. תימן, 1850 בערך. ק דף. נייר. 8X11ס"מ. כתיבה תימנית.

*מלאכת מחשבת. חיבור גדול בחכמת החשבון, מאת משה זרח איידליץ. פראג, תקל"ה [7]. מהדורה ראשונה.

*זכרון שמואל, מאמרי חסידות מאת רבי שמואל שמריה, רבה של אוסטרובצה, תלמיד מובהק להמגיד מקאזניץ, לרבי מלוב

חכמת שלמה. הגהות וחידושים על הש"ס מאת רבי שלמה לוריא [מהרש"ל]. אמשטרדם, תנ"א [1691].

צילומים מקוריים של הצלם צדוק בסן [9]. מושב זקנים וזקנות המאוחד, ירושלם, שנות ה-30. ג. 24 ס"מ ר.

עץ חיים. קבלת האר"י כפי שמסר לרבי חיים ויטאל. קארעץ, תקמ"ב [1782]. מהדורה ראשונה.