צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | מבחר ישרים. גוזלוב, תקצ"ו, 1836. קראי
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

22 . מבחר ישרים. גוזלוב, תקצ"ו, 1836. קראי

[ספר המבחר] [או [מבחר ישרים], פירוש על נביאים ראשונים וספר ישעיה, מאת [אהרן בן יוסף הראשון, הקראי]. [גוזלוו]. [תקצ"ו, 1836]. נדפס ללא שער.

‫מפרט: טז, נח, כב, כו, ח דף, 33 ס"מ. הספר נדפס ללא שער וללא פרטים. בדף הראשון נדפסו 'הסכמות'.

הספר כולל פירוש קראי על הספרים: יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיה וחלק מירמיהו. כולל גם חיבור מיוחד נגד הרבנים, וכן חיבורים קראיים נוספים קטנים כשלכל אחד מהם ניתן שם מיוחד. רוב הפירושים נכתבו על ידי אהרן בן יוסף הקראי שחי במאה ה 13, ונדפסו כאן לראשונה, וחלקם מאת אברהם פירקוביץ.

מצב: טוב מאוד למעט כריכה מפורקת.

הערכה

$350 - $400

פריטים נוספים ממכירה זו

חידושי תורה  מאת האדר"ת רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים, רבה של פוניב

קמע כסף[?] ליולדת, עם צירופי אותיות, ציורים קבליים ושמות מלאכים.

דפים מפירוש רבינו בחיי, שנדפס בנפולי בשנת רנ"ב 1492.

שערי ישר. חקירות הלכתיות מאת רבי שמעון יהודה שקאפ.

מחצית השקל והוא צרור המור, ביאורים וחידושים על שלחן ערוך אבן העזר מ

מנהגי והנהגות רבי אליהו מווילנא – הגר"א, על ידי רבי ישכר בער מווילנ