צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | מגן אברהם. ספר סגולה מאת האדמו"ר מטריסק. לובלין, תרמ"ז 1886, מהדורה ראשונה
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

51 . מגן אברהם. ספר סגולה מאת האדמו"ר מטריסק. לובלין, תרמ"ז 1886, מהדורה ראשונה

מגן אברהם. חסידות על התורה והמועדים, מאת האדמו"ר רבי אברהם מטריסק. לובלין, תרמ"ז 1886. מהדורה ראשונה, נדפס בחיי המחבר.

מפרט: [3], ג-מז, א-לו דף; [1], ב-קיד דף. 22.5 ס"מ. שני חלקים. לפנינו עותק בן קיד דף, כשההשמטה בסוף נדפסה בדף מיוחד.

מאפיינים ייחודיים: שני שערים בהתחלה, ושער נוסף באמצע. מהדורה ראשונה של ספרו של 'המגיד מטריסק'. בדף [3] נדפס העתק ליטוגרפי של כתב יד וחתימת יד קדשו של המחבר.
ידועה הסגולה בהחזקת הספר, על פי דברי המחבר בהקדמה, שכותב שהגיע לגבורות ובכח הברכה שברך ה' את אברהם שהיה זקן בא בימים: הנני מברך את כל אשר יקח את הספר הזה, כי יתמשכו עליו חסדים רבים ואלוקי אברהם יהיה בעזרכם למלאת כל משאלותיכם, בנים ובני בנים...". 

רקע: האדמו"ר הראשון מטריסק שהיה בנו של האדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל. ספר יסוד של חסידות טריסק בפרט ושל חסידות טשרנוביל בכלל. 

מצב: טוב. שער ושני דפים ראשונים משוקמים אמנותית, ללא חסרון בטקסט. כריכה פשוטה.

הערכה

$2,500 - $3,000
המכירה הסתיימה.
$1,500
$3,120
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

מגילת אסתר מיניאטורית, מאויירת בעבודת אמן עם נרתיק כסף מיוחד.

מגילת אסתר מיניאטורית, עם איור פתיחה צבעוני יפה וכתב מעשה ידי סופר מומחה.

כרך תקנות מפואר של קהלת האשכנזים באשכנז שהיה בשימוש אצל אחד מגבאי הצדקה בקהילה. כולל

רקע: המרד הגדול (66-70 לסה"נ) היה הראשון מבין שלוש מרידות גדולות שמרדו היהודים כנגד ה

קונטרס סגולות קמיעות תפילות וגורלות מאת רבי רפאל ישעיה אזולאי, בנו

חידושים על מסכתות שבת וברכות מאת רבי יעקב גינצבורג. פראג, תקע"ד.