צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | מכתבים ומסמכים חשובים מרבי חיים עוזר גרודזינסקי
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

217 . מכתבים ומסמכים חשובים מרבי חיים עוזר גרודזינסקי

שני מכתבים בחתימת ידו של רבי חיים עוזר גרודזינסקי ומסמכים כספיים שנשלחו למנהלי עזרת תורה באמריקה. תרצ"ט [1939].

* מכתב למנהלי עזרת תורה באמריקה ובו פירוט הוצאות והכנסות על חשבון עזרת תורה מחודשים ניסן-אייר תרצ"ט. נכתב על נייר מכתבים רשמי, בחתימת יד רבי חיים עוזר גרודזינסקי.
* למכתב צורף חשבון הוצאות מפורט עם שמות הרבנים המקבלים, שנכתב אף הוא על נייר רשמי של רבי חיים עוזר גרודזינסקי. נוסף גם העתק הרשימה על נייר רגיל. ברשימה מופיעים רבנים חשובים, ונציין כאנקדוטה הוצאות עבור רב ששילם לפרקליט למשפט בנו שלא רצה לאכול טריפות בצבא.
* מכתב ארוך ומפורט למנהלי עזרת תורה ובו בקשות מפורטות עבור מקרים מיוחדים הדורשים הוצאות כספיות מיוחדות, נכתב על נייר מכתבים רשמי, תמוז תרצ"ט. בחתימת יד רבי חיים עוזר גרודזינסקי.

הערכה

$1,500 - $2,000
המכירה הסתיימה.
$1,000
$1,708
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

זהר על התורה, מוגה במיוחד, עם תוספות, ועם הגהות החיד"א.

המחבר רבי יחזקאל הלוי לנדא אב"ד פראג בעל שו"ת נודע ביהודה התכוון להדפיס חיב

התרי שחיטה עבור הבחור חיים מרדכי דוויק מהעיר ויגובה, מאת הרבנים:

החלק הראשון רובו טבלאות, והחלק השני כולל לוח מולדות ותקופות לשנים שמ"ה-שצ"ט, מאת מנדלין פארט

ספר דקדוק אליהו, כללים על חכמת הדקדוק מהגאון ... על הניקוד וטעמים ופעלים.