צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | מכתב בדברי תורה וביסודות התורה, בעברית, מאת הגאון רבי שמשון רפאל הירש
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

90 . מכתב בדברי תורה וביסודות התורה, בעברית, מאת הגאון רבי שמשון רפאל הירש

מכתב ארוך בכתב יד קדשו של רבי שמשון רפאל הירש, נשלח כתשובה לרבי רבי משה ליב כהן מניקלשבורג, כולו בדברי תורה ובסופו פסקה אודות יסודות התורה וכמענה למתנגדיו. פרנקפורט, תרל"ט [1878].

מפרט: [3] עמ', 22X 14 ס"מ. המכתב נשלח לרבי משה ליב כהן מניקלשבורג שהיה ראב"ד בניקלשבורג, והיה מגדולי תלמידי רבי יהודה אסאד, ובתשובה הוא כותב עליו "כהנא רבא, כבוד ידיד נפשי אהובי תלמידי, הרב המאה"ג המופלג וותיק אוצר בלום...". כולו בכתב ידו בעברית ובסופו חותם: "הק' שמשון בן לא"א כמה"ו רפאל הירש פ"פ זצ"ל".

מאפיינים יחודיים: מכתב ארוך כולו בדברי תורה ובסעיף האחרון עוסק הרש"ר הירש בדברי הגמרא (מגילה דף ג) 'תורה מגילה מגילה ניתנה או תורה חתומה ניתנה' ובדברי הרמב"ן על כך בהקדמה לפירושו על התורה. במכתב מודה הרש"ר הירש לרבי משה ליב מניקלשבורג ומציין שמה שכתב לו, הוא חיזוק לדבריו והוא לא נטה בזה מדרך האמת ומוסיף שהוא הצטער הרבה מהמתנגדים לדבריו בזה (!).  בספר איגרי דבי הילולי (תשס"ד) נדפס מכתב ברכה קצר ממנו ששלח לרבי משה ליב כהן, אך כאמור לפנינו מכתב ארוך בן שלושה עמודים. 
מכתבים בעברית ממנו, הם נדירים במיוחד.

רקע: הרב שמשון רפאל הירש - הרש"ר הירש (1808-1888) היה ממעצבי זרם "תורה עם דרך ארץ" והאורתודוקסיה החדשה בגרמניה. הוא נמנה על ראשי הלוחמים בתנועות הרפורמציה אשר התפשטו באותה-עת בקרב קהילות יהודיות רבות ברחבי גרמניה. עם מינויו של הרב הירש לכהן כרב בפרנקפורט שעל נהר מיין בשנת תרי"א (1851), החל הלה לפעול לשיפור וביצור מצבו הרוחני של הנוער היהודי; ולשם כך רתם את מרבית מאמציו להקמת בית ספר יהודי שבו ירכשו התלמידים חינוך תורני וכללי. הרש"ר הירש ביקש באמצעות כתביו (שנכתבו בשפה הגרמנית, כדי להרחיב את מעגל התפוצה) לפלס מסילות אל ליבותיהם של נערי ישראל, על-מנת שיוכלו להתמודד כראוי עם אתגרים הרוחניים בני-התקופה, כפי שהוא עצמו מציין בהקדמה למאמרו: "למלא רוחות ונפשות במחשבותיו של דוד".

מצב: טוב מאד. מעט כתמי זמן, סימני קיפול.

הערכה

$8,000 - $10,000
המכירה הסתיימה.
$2,000
$10,800
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

ספר טיב גיטין ויד אפרים, על שמות גיטין.

ספר הזכרון והקבלה, סוד ה' בכתב יד, מאת רבי דוד דלידא אב"ד אמסטרדם, ואחריו תיעוד של בע

ספר דרשות בכתב יד מאת רבי אהרן פיורדא, בכתב יד המחבר.

ספר תהלים עם פירוש רבינו דוד קמחי – הרד"ק. קרימונה שכ"א [1561].

כתב יד, "ספר גורלות מהחכם אבן עזרא". קובא [כיום אזרבייג'ן], תרכ"ב 1862.

הגדה של פסח בנוסח לא מסורתי – נוסח קיבוצי. [תש"י 1950 בערך?].