צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של רבי שלמה איגר ל'צדיק מגריידיץ'
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

64 . מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של רבי שלמה איגר ל'צדיק מגריידיץ'

מכתב מרבי שלמה איגר לרבי אליהו גוטמכר מגריידיץ. פוזנא. תר"ב [1842]. 

מפרט: [1] דף, 21X17. כתב ידו וחתימתו בעברית ובלועזית.

מאפיינים יחודיים: המכתב נשלח לרבי אליהו גריידיץ הנודע כ'צדיק מגריידיץ' שהיה מגדולי תלמידיו של אביו רבי עקיבא איגר.

רקע: רבי שלמה איגר, נולד בשנת תקמ"ה לאביו רבי עקיבא איגר, התגורר בווארשא, אך בעקבות המרד הפולני בשנת תקצ"א התרושש מנכסיו. ובגין כך קיבל עליו את רבנות העיר קליש, ומשנת ת"ר כיהן אחרי אביו כרבה של פוזנא. הוא נפטר בשנת תרי"ב, בש"סים המצויים נדפסו ממנו 'גליון מהרש"א', וכן נדפסו תשובות הלכתיות שכתב. בנו רבי יהודה ליב [רבי ליבל'ה] היה תלמידו של האדמו"ר מקוצק, ואחר כך היה האדמו"ר הראשון מלובלין.

מצב: טוב. סימני קפול מחוזקים אמנותית. כתמים. קרע קל הפוגם בחתימה. שיירי חתימת שעווה אדומה.

 

 

הערכה

$4,000 - $6,000
המכירה הסתיימה.
$3,000
$6,600
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

פירוש על כל ספר תהלים מאת רבי יעקב הכהן, אב"ד וויסטיניץ בגליל הורוד

חידושים ופלפולים על סדר ספר משנה תורה להרמב"ם, מאת רבינו יהודה רוזאניס מקושטא.

מנחת חינוך, שלשה חלקים. ביאור רחב על ספר החינוך מאת רבי [יוסף באב"ד].

מגילת אסתר מיניאטורית, עם איור פתיחה צבעוני יפה וכתב מעשה ידי סופר מומחה.

ספר הזכרון והקבלה, סוד ה' בכתב יד, מאת רבי דוד דלידא אב"ד אמסטרדם, ואחריו תיעוד של בע

מכתב מאת רבי שמעון סופר מערלוי. ערלוי, ת"ש [1939].