צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | מכתב בעניין פדיון שבויים מאת הגאון רבי אליעזר דוד גרינוולד מסטמר, בעל ה'קרן לדוד' כחצי שנה לפני פטירתו. סאטמר, תרפ"ח [1928]
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

219 . מכתב בעניין פדיון שבויים מאת הגאון רבי אליעזר דוד גרינוולד מסטמר, בעל ה'קרן לדוד' כחצי שנה לפני פטירתו. סאטמר, תרפ"ח [1928]

מכתב עזרה ובקשה למצוות פדיון שבויים של בחור העצור בעיר בודפעשט ואין מי שיפרנס את בני ביתו: "...בחור מופלג בתורה ויראת שמים אשר יושב בבית אסורים בבודפעסט כבר ששה חדשים וכבר הגיע עת חירותו... יש לחוש שמא ישתקע ח"ו שם... כי הוא המפרנס אביו הזקן... עם ביתו שמנה נפשות... אשר נוכח... אין מי שיפרנס אותם על כן מצוה גדולה אין ערוך להשתדל בכל כחו לעזור".

הגאון רבי אליעזר דוד גרינוולד (תרכ"ז–תרפ"ח) נולד בצַ'רנה שבהונגריה לרב עמרם גרינוולד, בנו של הרב יוסף גרינוולד, אב"ד צ'צוביץ. בצעירותו למד אצל אחיו בעל "ערוגת הבושם" ונחשב לתלמידו המובהק. זמן קצר למד גם אצל הרב שמואל ארנפלד, בעל "חתן סופר". שימש כרב וראש ישיבה בערים צֶהלים (כיום דויטשקרויץ Deutschkreutz באוסטריה), אויבר-וישובה (וישובה עילית) וסאטמר שבטרנסילבניה. היה מגדולי התורה המפורסמים בתקופתו והעמיד תלמידים רבים, ובהם רבנים וגדולי תורה ידועים בטרנסילבניה ובהונגריה. ידוע על שום ספרו "קרן לדוד". מכתבים ממנו הם נדירים.

[1] דף, נייר רשמי. 22X30 ס"מ. כ 17 שורות בכתב ידו וחתימתו. מצב בינוני-טוב. המכתב עבר שיקום מקצועי עם פגיעה קלה בטקסט.

הערכה

$2,000 - $3,000
המכירה הסתיימה.
$1,000
$1,342
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

חידושים על כל מסכתות ברכות ושבת ומעט על מסכת ע

חדושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם מאת רבנו חיים הלוי זצוקללה"ה סאלאווי

שבעה דפים בגדלים שונים שהוצאו מכריכות,