צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 098 | מכתב בקשת תמיכה אל קהילת מודינא באיטליה. צפת, תפ"ח [1728]
ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה
שני, מרץ 27, 2017 - 17:30

364 . מכתב בקשת תמיכה אל קהילת מודינא באיטליה. צפת, תפ"ח [1728]

בקשה לתמיכה לנוכח המצוקות הכלכליות והביטחוניות הקשות בצפת, הניתן בידי השד"ר החכם השלם הדיין המצויין רפאל ישראל קמחי.

מפרט: [1] דף נייר כפול, 21x33 ס"מ. 

תוכן: תיאור מפורט של מצוקות יהודי צפת: "הנאנקים דלי דלים ברעה ובצמא ובחוסר כל... ואין להם מושיע... והמה בוכים מה לעשות ומאין יבוא עזרם... ואנחנו לא נדע מה נעשה מקום רשעים... וחרבם תאכל בשר כי לא אדונים לאלה ואין כאן שרי מסים אנשי חיל לעזרה בצרות...".

מאפיינים ייחודיים: על המכתב חתומים רבי משה בן רפאל מרדכי מלכי, רבי דניאל קאפסוטו, רבי יעקב ניניו, רבי רפאל מיכאל מלמד, רבי יקותיאל אשכנזי, רבי יעקב וילנא (אלישר) - סבו של ה"ישא ברכה".

רקע: רבי משה מלכי אחיו של רבי עזרה מלכי רבה של רודוס, רבי חיים בן עטר כינהו "ידיד נפשי הרב הגדול".
רבי דניאל קאפסוטו עלה מאיטליה לצפת בשנת תע"ה [1715], נתן הסכמה לספר "הון עשיר" לרבי עמנואל חי ריקי. רבי דניאל הגיע לארץ עשיר ונתמנה פרנס הקהילה, ובמשך הזמן ירד מנכסיו עד שנזדקק לעזרה.

מצב: טוב-טוב מאד. סימני קיפול, כתמי זמן.

הערכה

$1,000 - $1,500
המכירה הסתיימה.
$600
$3,360
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

דברי מוסר בלשון אשכנז, לעורר את האדם לקיום המצוות על פי ההלכה ולהתנ

תקוני הזהר עם תיקונים מזהר חדש מהתנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי, עם

ספר מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב הראשון הספרדי, מוגה על ידי סופרים ב

מכתב קדום אל ראשי הקהילה של סן מארקו,

מכתב חידושי תורה מאת רבי שלמה זלמן קוק

כולל ארבעה ספרים, חידושים על הרמב"ם וה