צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | מכתב חשוב מאת האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר בעניין ישיבת שומרי אמונים, "כעת בברוקלין", תש"ח [1948]
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

81 . מכתב חשוב מאת האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר בעניין ישיבת שומרי אמונים, "כעת בברוקלין", תש"ח [1948]

מכתב המלצה מאת האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר עבוד שד"ר שבא מארץ ישראל לארצות הברית לאסוף כסף עבור ישיבת שומרי אמונים של האדמו"ר רבי אהרן ראטה הנמצאת במצב כספי דחוק. ניו יורק, תש"ח [1948].

מפרט: [1] דף נייר רשמי, עליו מודפס: "יואל טייטלבוים אבד"ק סאטמר והגלילות בעיה"ק ירושלים כעת בברוקלין ניו יורק". 21x28 ס"מ. התאריך נרשם בשולי המכתב: תש"ח [1948]. הוספת שתי שורות בכתב יד קדשו וחתימת ידו.

מאפיינים יחודיים: מכתב המלצה עבור שד"ר ישיבת שומרי אמונים בירושלים. במכתב משבח האדמו"ר את הישיבה ולומדיה שלומדים כפי דרך ישראל סבא, ומברך את התורמים. 
בתקופה זו מעט לאחר שעזב האדמו"ר את ירושלים שרתה מעט מתיחות בין האדמו"ר לכמה קבוצות המשתייכות לעדה החרדית, ומכאן חשיבות המכתב.
בדבריו כותב האדמו"ר: "שליח מצוה רבה מהישיבה החשובה שומרי אמונים בעיה"ק ירושלים תובב"א אשר שם לומדים תורה וטהרה ועומדין על משמרת התורה והעבודה על דרך ישראל סבא בזהירות יתירה". במכתב זה שנכתב בתוך שנת פטירת האדמו"ר רבי אהרן ראטה, מביע האדמו"ר את תמיכתו בחסידות שומרי אמונים ומזים את השמועות לכאורה, כאלו הייתה לו בקורת על השיטה ומורת רוח מהנהגת רבי אהרן ראטה מייסד חסידות שומרי אמונים.

רקע: האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר [תרמ"ז 1887-תשל"ט 1979], בן הקדושת יום טוב ואחיו הצעיר של ה"עצי חיים", ממשיך דרך אביו בהנהגת החסידות. היה האדמו"ר הראשון של חסידות סאטמר. נודע בגדלותו כבר לפני השואה, וכבר כשהיה בן שבע עשרה ונפטר אביו, משך את תשומת לב החסידים שהחלו להתרכז סביבו מאז. הנהיג עדה וכיהן כרב בקהילות חשובות למעלה משבעים שנה. ניצל בדרכים מופלאות מהשואה, עלה ארצה ולאחר מכן היגר לארצות הברית והיה ממקימי העולם החסידי. הקים את עטרת החסידות שאבדה את רוב בניה בשואה והפריח את השממה הרוחנית בקרב הניצולים, פעל ללא ליאות להקמת מוסדות תורה ותפילה ולשיקום היהדות אחר חורבן אירופה. נודע בשיטתו הקנאית ומסרת הפשרות נגד הציונות. מחבר הספרים 'ויואל משה', 'אמרי יואל', 'דברי יואל', ועוד. 

מצב: בינוני. קרעים וכתמים עם פגיעה במס' מילים.

 

הערכה

$6,000 - $7,000
המכירה הסתיימה.
$4,000
$4,800
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

חידושי תורה בכתב ידו של האדמו"ר רבי מרדכי דב מהורנוסטייפל.

משנה תורה להרמב"ם עם השגות הראב"ד, מגיש משנה, ופירוש כסף משנה ממרן רבי יוסף קארו.

מכתב חתום מאת פרופ' אלברט איינשטיין לפרופסור דויד בוהם, פרינסטון, נ

מנורת חנוכה עשויה כסף חתום. ברלין, 1804-1815. 

מכתב מהאדמו"ר רבי מנחם נחום טברסקי מטאלנא לרבי משה נחום ירושלימסקי.