צור חשבון
דף הבית | Winner's Unlimited - מס' 103 | מכתב חשוב מאת רבי יחזקאל לוינשטיין. 'הרבה יש ללמוד ממכתב זה'
ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות
רביעי, נובמבר 29, 2017 - 17:00

474 . מכתב חשוב מאת רבי יחזקאל לוינשטיין. 'הרבה יש ללמוד ממכתב זה'

מכתב חשוב בכתב ידו וחתימתו של המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין נשלח לרבי שמואל הומינר בשנת תשכ"ז.

הרב לוינשטיין מודיע במכתב לר' הומינר כי הוא שולח לו סכום חמש מאות לירות, כהקדמה לדברים כותב הרב לוינשטיין: "הנה כמובן כי מה ... לעשות כעת, רק לחטוף ולעשות כ"ז שבידינו לעשות... כעת לעשות רצונו בזה", בהתייחס לדברים הנ"ל כתב הרב הומינר בראש המכתב לאחר תיארוך המכתב: "הרבה יש ללמוד ממכתב זה."

רבי יחזקאל לוינשטין [תרמ"ה 1885 – תשל"ד 1974] מגדולי בעלי המוסר למד בקלם, זכה לכינוי "המשגיח", וחינך אלפי תלמידים. כיהן כמנהל רוחני בישיבת מיר, ולאחר מכן כמשגיח ישיבת פוניבז'. מאמריו פורסמו בספרי אור יחזקאל.

 הצדיק רבי שמואל הומינר [תרע"ד-תשל"ז, 1977-1914], מדמויות ההוד של ירושלים, תלמיד חכם מופלג וצדיק ו'עובד השם באמת' כפי שהגדירו המשגיח. חיבר ספרים נודעים ובהם ספר 'עיקרי דינים' על הלכות לשון הרע שבגין כך נקרא 'החפץ חיים הקטן'.

[1] דף נייר שורות. 20x14 ס"מ.

סמני קיפול קלים. מצב טוב מאד.

הערכה

$700 - $900
המכירה הסתיימה.
$500
$840
המחיר כולל עמלת קונה
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

אוסף גיליונות קבצים חדשותיים, ספרותיים, ותורניים המאה ה 19 ומחצית א' של המאה ה 20.

רשום בעלים חתום של רבי שלמה'ניו מסדיגורא: "קנין כספי שלמה פרידמאן". המאה ה 19.

מקבץ [8] ספרים- מרביתם ספרי תפילה, ספר פרדס רמונים לרמ"ק, ספר מהרי"ל ועוד.

כתבי קודש דרושי דא"ח מכ"ק אדמו"ר הרש"ב מליובבאוויטש משנות תרנ"ט-ס"א-ס"ב יוצא לאור ע"י

אוסף ובו 35 כרטיסי ברכות 'שנה טובה' מרביתם מצולמים [real photo], מולי"ם, מקומות, וזמנ