צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | מכתב חשוב מרבי צבי פסח פרנק, גאב"ד טשעבין ורבי עקיבא סופר, אודות הישיבות בארץ ישראל. תשי"ז [1957]
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

218 . מכתב חשוב מרבי צבי פסח פרנק, גאב"ד טשעבין ורבי עקיבא סופר, אודות הישיבות בארץ ישראל. תשי"ז [1957]

המכתב נשלח לועד היהודי האמריקני לסיוע - הג'וינט, הרבנים כותבים שהם התבקשו לחוות דעתם בשאלה האם יש הבדל בין אברכים שלומדים כל היום בישיבה אחת, לבין אברכים שלומדים בשתי מקומות. הרבנים קובעים שאין כל הבדל בין האברכים, ואם תעשה אפליה ביניהם הדבר יהוה סכנה לקיום הישיבות. הרבנים גם מוסיפים שמצבם הכלכלי של האברכים הוא עגום מאד, וזכות גדולה לבוא לעזרתם.

[1] דף נייר. 22X28 ס"מ. דף תצולם ועליו חתמו הרבנים בחתימת ידם וחותמתם. מצב טוב מאוד. חורי תיוק.

הערכה

$500 - $600
המכירה הסתיימה.
$300
$537
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

ארבעה חיבורים מרבי עקיבא יוסף שלזניגר. ירושלים, תרנ"ה-תרנ"א.

אגרת מהסופר והעיתונאי האנגלי המפורסם ג'ורג' אורוול, נכתבה בעת ששהה מספר שנים בבית חווה מבודד

פרפראות לחכמה מאת הרבני החכם השלם כמוהר"ר קאפל שכרלס [ספר לימוד גיא

מכתב תשובה ארוך בכתב ידו וחתימתו של רבי משה פיינשטיין.