צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | מכתב מאת האדמו"ר הראשון לשושלת ביאלה רבי יצחק יעקב בעל ה'דברי בינה'
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

69 . מכתב מאת האדמו"ר הראשון לשושלת ביאלה רבי יצחק יעקב בעל ה'דברי בינה'

מכתב מרבי יעקב יצחק רבינוביץ האדמו"ר הראשון בשושלת ביאלה, לבנו האדמו"ר רבי ירחמיאל צבי, [1904].

מפרט: [1] גלוית דואר, 9X14 ס"מ. הכל הכתב בכתב יד קדשו ובחתימת ידו.

מאפיינים ייחודיים: מכתב נדיר, פרטי שכתב לבנו אותו הוא מכנה 'האברך המופלא'.

רקע: רבי  יצחק יעקב רבינוביץ , נולד בשנת תר"ז [1846] לאביו רבי נתן דוד האדמו"ר משידלובצה, שהיה נכדו של 'היהודי הקדוש' מפשיסחא, חתנו של רבי יהושע מאוסטרובה מחבר 'תולדות אדם'. מילדותו ומנעוריו נודע בגדלותו ובצדקותו, ומסופר שכאשר הוא הגיע עם אביו לאדמו"ר בעל דברי חיים מצאנז, הוא קם לכבודו כשהוא עדיין ילד. לאחר פטירת חותנו בשנת תרל"ג, נתבקש למלא את מקומו כאדמו"ר, אולם הוא סרב, ורק בהפצרת האדמו"ר רבי יעקב אריה מרדמזין, זקן אדמו"רי פולין שהיה גם רבו, שתבע ממנו להנהיג עדה כי רצון שמים הוא, החל לכהן כהאדמו"ר הראשון בשושלת ביאלה, היו לו אלפי משפחות חסידים, והיה נערץ אצל כל גדולי החסידות בפולין. נפטר בשנת תרס"ה [1905] ונודע גם על שם ספרו 'דברי בינה'.
בניו היו אף הם לאדמו"רים בכמה ערים בפולין. בנו הצעיר רבי ירחמיאל צבי, נולד בשנת תרל"ג והיה לאדמו"ר אחרי פטירת אביו, ונקרא האדמו"ר משדליץ, אולם נפטר כמחצית השנה בלבד אחרי אביו. האדמו"רים הנוכחיים לבית ביאלה הם צאצאיו.

מצב: טוב מאוד. סמני קיפול.

 

הערכה

$10,000 - $14,000
המכירה הסתיימה.
$4,000
$5,040
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

לפנינו אוסף מכתבים יקרי המציאות שנכתבו בידי פרופ' אלברט איינשטיין, פרופ' לואי דה ברויי, פרופ' ו

אישור נישואין מרבי שמחה בונים סופר, רבה של פרשבורג ובעל ה'שבט סופר'

ברכת מזל טוב להולדת הבן, בחתימת האדמו"ר רבי סיני הלברשטאם, אב"ד דק"ק זמינגראד והגליל.

קופסת טבק. כסף חתום. אלט-ווין, המאה ה 19.

חיבור על ספר תהלים, מאת רבי יהודה ליב מברונשוויג. כתב יד אשכנזי. המאה ה 18.