צור חשבון
דף הבית | Winner's Auction 113 | מכתב מאת האדמו"ר ממישלניץ רבי צבי הירש רובין
אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד
שני, אפריל 8, 2019 - 18:00

267 . מכתב מאת האדמו"ר ממישלניץ רבי צבי הירש רובין

מכתב אישי בכתב ידו, חתימתו, וחותמתו של האדמו"ר ממישלניץ רבי צבי הירש רובין. מישליניץ [תר"פ 1920 לערך].

מכתב שנשלח לרב החסיד ר' אלימלך אלעזר [האדמו"ר מפליג בתאריו: 'מופלג בתוי"ר יקר רוח רודף צדקה וחסד, חכם ועניו'] בו מבקשו האדמו"ר לסייע בידו לחתונת בתו: 'וחסר לי עוד שלשה מאות דולר שיהיה באפשרותי לברך על המוגמר, חסר לי עוד טלית ושטריימל, וחסר לי כמעט כל המלבושים של הכלה תחי' , וחסר לי עוד הוצאות הדרך...'.

בשולי המכתב חתימת יד האדמו"ר וחותמתו כנכד בעל ה'דברי חיים' מצאנז, וחותמת נוספת בלועזית.

האדמו"ר ממישלניץ רבי צבי הירש רובין, נולד לאביו רבי יצחק טוביה מצאנז שהיה חתנו של בעל ה'דברי חיים', היה חתנו של רבי נפתלי הלברשטאם מקשנוב. לאחר מלחמת העולם הראשונה התיישב במישלניץ וכיהן כאדמו"ר. מנכדיו האדמו"רים מבאבוב ומווישא. [אודותיו: אנציקלופדיה לחסידות ג, תרכא-תרכב]. מכתבים שכתב הינם נדירים במיוחד.

[2] דף, 23X14 ס"מ. הכל בכתב ידו וחתימת ידו. סימני קיפול, כתמים וקרעים בחלקו התחתון של הדף. מצב בינוני.

הערכה

$400 - $600
המכירה הסתיימה.
$200
$268
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו