צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 106 | מכתב מאת האחים הקדושים רבי נחום משאדיק ורבי יעקב יהודה לעווי ראב"ד ירושלים
אינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, חפצי יודאיקה, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ואוסף מכתבים אל סר משה מונטיפיורי מעזבונו של הרב אברהם שישא - לונדון - עמלת רוכש 22%
שלישי, מרץ 6, 2018 - 19:00

72 . מכתב מאת האחים הקדושים רבי נחום משאדיק ורבי יעקב יהודה לעווי ראב"ד ירושלים

מכתב מאת האחים הקדושים רבי נחום משאדיק ורבי יעקב יהודה לעווי מראשי ומייסדי כולל פולין וממנהיגי הישוב היהודי בירושלים אל משה מונטיפיורי. ירושלים, תרי"ט [1859].

מפרט: [1] דף נייר. 27X22 ס"מ. נייר ירקרק. 

רקע: הגאון רבי יעקב יהודה ליב לעווי (תקע"ג – תרמ"ט) גאון מופלא בנגלה ובנסתר, ראב"ד בירושלים למעלה מארבעים שנה, מלומדי ישיבת המקובלים בית אל וכל הליכותיו והנהגותיו היו על פי האר"י ז"ל. היה מראשי הישוב האשכנזי בירושלים וממייסדי כולל פולין.

הגאון רבי נחום משאדיק (תקע"א-תרכ"ו) המפורסם מבין האחים הקדושים, היה מקובל בירושלים שהוא אחד מהל"ו צדיקים שבדור, נודע כקדוש ופרוש, היה צם משבת לשבת והיה נגלה אליו מלאך מן השמים לגלות לו רזי תורה. בנו הוא הגה"צ רבי דוד בהר"ן.

כידוע שלשת האחים הקדושים רבי נחום משאדיק, רבי יעקב יהודה ליב ורבי אשר לעמיל, חלמו יחד באותו לילה שעליהם לעלות לארץ ישראל ואכן כך עשו בשנת תר"ה יצאו האחים מפולין עליה משותפת זו כונתה בפי יושבי הארץ 'עלית שלשת האחים הקדושים'. 

מאפיינים מיוחדים: מכתב למונטיפיורי בכתב ידם ובחתימתם של ראשי כולל פולין ומנהיגי הישוב היהודי בירושלים, עם חותמת "ק"ק אנשי פולין מחוז ווארשוי המתנדבים לשבת בירושלים". במרכז החותמת תמונת הכותל המערבי עם הכיתוב "ונחם ה' את ציון ובחר עוד בירושלם". 'הגאון הנשר הגדול האב"ד ור"מ דק"ק' הנזכר בתחילת המכתב הוא רבי נתן אדלר אב"ד לונדון, בעל ספר נתינה לגר.

מצב: מצב בינוני. קמטים וסימני קיפול. כתמי זמן, קרעים זעירים בשולי המכתב ובמוקד הקיפול.

הערכה

$6,000 - $7,000
המכירה הסתיימה.
$4,000
$4,880
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

"ויתוסף לו שפעת הצלחה ויזכה לעשות צדקה וחסד מתוך עושר וגדולה כל הימ

תשובה הלכתית ארוכה במיוחד, בעניין תרנגולים שאוכלים חמץ ומובאים לשחיטה לצורך פסח, וחלב

מכתב מאת דוד בן גוריון למערכת הארץ, להדיפת ביקורת עליו, על כך שהוא ניהל תכתובת עם נשי

תיק מפואר ומרשים במיוחד לספר תורה - עץ מחופה כסף מוזהב עם רימונים.