צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 106 | מכתב מאת הרב ד"ר אליעזר אליהו איגעל אב"ד טשרנוביץ והגליל. טשרנוביץ, תרכ"ג [1863]
אינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, חפצי יודאיקה, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ואוסף מכתבים אל סר משה מונטיפיורי מעזבונו של הרב אברהם שישא - לונדון - עמלת רוכש 22%
שלישי, מרץ 6, 2018 - 19:00

89 . מכתב מאת הרב ד"ר אליעזר אליהו איגעל אב"ד טשרנוביץ והגליל. טשרנוביץ, תרכ"ג [1863]

'קראתי נוסח מכתב התודה לכבוד השר והיה בפי כדבש למתוק' מכתבו של הרב ד"ר אליעזר אליהו איגעל אב"ד טשרנוביץ והגליל לעורך המגיד זילברמן. טשרנוביץ, תרכ"ג [1863].

מפרט: [1] עמ', נייר. 14X23 ס"מ. אוטוגרף עם חתימתו וחותמו של הרב ד"ר אליעזר אליהו איגעל.

מאפיינים מיוחדים: מכתב נלהב כלפי יוזמת עורך "המגיד" לקבץ את תודת העם היהודי למפעל חייו של משה מונטיפיורי, הבעת רגשי הלב של אב"ד טשרנוביץ בשם "כל אחב"י יושבי מדינת בוקאווינא רבניהם ומנהיגיהם" כלפי מונטיפיורי, ובקשתו לצרף  את רשימת החותמים על מכתב התודה הכלל-ישראלי. בתחתית המכתב הוסיף מ. ש. ראבינער, "מורה ראשון בשפת עבר בבית הספר אשר בטשערנאוויץ" את הערכתו וברכתו לכבוד השר מונטיפיורי, והוסיף לבקש שיפרסמו ב"המגיד" האם יוציאו לאור את השיר שכתב לכבוד מונטיפיורי "משא מתתיהו".

רקע: הרב ד"ר אליעזר אליהו איגעל (למברג תקפ"ה-טשרנוביץ תרנ"ג) בשנת תר"ג נסע לפאדובה ונעשה לתלמידו של שד"ל, בשנת תר"ט הוסמך לרבנות וגם קיבל את התואר ד"ר, בשנת תרי"ד נבחר לרב בעיר טשרנוביץ והממשלה מסרה לידו את כל עניני הדת היהודית בבוקובינה, אולם החרדים והחסידים לא הכירו בסמכותו ולא ראו בו בר סמכא כלל ועיקר, פרסם ספרים ומאמרים רבים ומחקרים בעלי ערך רב בגרמנית ועברית (עיין עליו באנציקלופדיה ליהדות רומניה חלק שלישי עמ' 861-862).

מצב: מצב טוב, סימני קיפול, מעט מריחת דיו.

 

 

הערכה

$700 - $800
המכירה הסתיימה.
$500
לא נמכר

פריטים נוספים ממכירה זו

כרוז היסטורי המסביר את הצורך בהקמת כולל אונגרין בירושלים ובארץ ישרא

תשובה ארוכה מאת רבי משה מרדכי אפשטיין אל רבי יחיאל ויינברג ראש בית