צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 106 | מכתב מאת הרה"ק רבי אהרן מבעלזא
אינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, חפצי יודאיקה, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ואוסף מכתבים אל סר משה מונטיפיורי מעזבונו של הרב אברהם שישא - לונדון - עמלת רוכש 22%
שלישי, מרץ 6, 2018 - 19:00

47 . מכתב מאת הרה"ק רבי אהרן מבעלזא

מכתב תנחומים וברכות מאת האדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלזא. תשי"ג [1953].

מפרט: [1] דף נייר רשמי. 27X21 ס"מ. בחתימת יד קדשו.

רקע: המכתב נשלח לראש עירית תל אביב יפו מר ישראל רוקח, ובו דברי ניחומים וברכות לבריאות הגוף ושיזכה לנהל את העיר בדרך התורה... ישראל רוקח היה קרוב משפחה רחוק של האדמו"ר.

מאפיינים יחודיים: בראש הדף חותמת: הרב אהרן רוקח מבעלזא, Grand Rabbi A. ROKACH from BELZ . הנוסח הוא ללא ו'לא תוסיפו לדאבה עוד' שכן המנהג בבעלזא להשמיט תיבות אלו, שהונהג לאמרם בתקופה מאוחרת.
המכתב נכתב בכתב יד גבאי, ונחתם בחתימת יד קדשו של האדמו"ר. ראה בספר בקדושתו של אהרן [חלק ב, עמ' פג] שהאדמו"ר היה מוסיף קו תחתון תחת אותיות ע-ק שהם מתיבת עמלק. קווים אלו נמצאים בחתימה שלפנינו. מכתבים ממנו הם נדירים במיוחד.

רקע: מצורפת חוות דעת מומחה שאין ספק שהחתימה היא בעצם ידי האדמו"ר, והוא מסתמך גם על מומחה נוסף שאמר: ברור שהיא חתימתו בעצמו, והדבר ניכר ממש בכל אות מהחתימה.

רבי אהרן רוקח [תר"ם-תשי"ז] דמות פלאית של צדיק סגפן שרוחו משוטטת בעולמות עליונים, והתפרס כבעל מופת. רבי אהרן רוקח נולד כבן בכור לאביו האדמו"ר רבי ישכר דב רוקח מבעלזא, בגיל צעיר התייתם מאמו וגדל בצל סבו האדמו"ר רבי יהושע מבעלזא. כבר מגיל צעיר נודע בקדושתו ורבי יחזקאל שרגא הלברשטם הרבי משינאווא אמר עליו שכנראה שכח ממנו היצר הרע. כיהן כאדמו"ר החל משנת תרפ"ו. איבד בשואה את כל בניו בנותיו ונכדיו. הקים מחדש את חסידות בעלזא. בהלוויתו  נטלו חלק אלפי יהודים מכל השכבות והזרמים, הוא נקבר בהר המנוחות בירושלים וקברו נעשה תל תלפיות.

מצב: טוב. סימני קיפול וקמטים.

הערכה

$20,000 - $22,000
המכירה הסתיימה.
$16,000
$19,520
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

זוג פמוטות והדס בשמים - כסף חתום 925 וחותמת האומן - מעשה ידי האומן עודד דוידסון Oded

גלויה רשמית מטעם מעבדות ע"ש פייר קירי במכון הראדום בפריז, אוטוגרף חתום של פרופ' מארי

מכתב מאת רבי ירוחם הלוי ליבוביץ, ה'משגיח' הנודע של ישיבת מיר.

מכתב מאת איינשטיין אל האדמו"ר מסדיגורה, רבי מרדכי שלום יוסף פרדימן המתגורר בוינה, בעניין צירוף